Zgodovina podružnice Loka

OŠ v Loki pri Zidanem Mostu sodi med starejše šole v slovenskem prostoru in še zlasti v sevniški občini.

OŠ v Loki je bila ustanovljena v letu 1786. Prvotna šola je bila trivialka, kar pomeni, da so poučevali verouk, branje, pisanje, računstvo, prosvetno moralo in nekaj gospodarstva.

Današnja šola je bila zgrajena 1907. leta, ki z delnimi preureditvami služi svojemu namenu še danes.

Od leta 1980 je naša šola podružnica OŠ Sava Kladnika Sevnica.

V okolici šole imamo športno igrišče in igrala.

Loading

Accessibility