Opis podružnice Loka

V šolskem letu 2021/2022 obiskuje šolo 37 otrok, ki so razporejeni v naslednje oddelke:

 

RAZREDI

 

komb. odd. komb. odd. komb. odd.
1. r.     2. r 3. r.     4. r 5. r.          PB1           PB2
9         7 6        6 9        16         21