O šoli

Vse uporabnike elektronske pošte opozarjamo, da imamo spremenjen elektronski naslov: ossevnica@ossevnica.si.

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

Trg svobode 42, 8290 Sevnica

Podračun pri UJP: 01310-6030678690

Davčna številka: SI69230307

Elektronska pošta: ossevnica@ossevnica.si

Spletna stran: www.ossevnica.si

Telefoni:

Tajništvo  
tajnica VIZAndreja Vajdič(07) 81 63 510
telefaksAndreja Vajdič(07) 81 63 521
Vodstvo šole
ravnateljicaMirjana Jelančič(07) 81 63 512
pomočnik ravnateljiceSlovenko Podržaj(07) 81 63 514
pomočnik ravnateljiceAleš Tuhtar(07) 81 63 513
vodja podružnice Loka pri Zidanem MostuMartina Trbovc040 272 072
vodja podružnice StudenecAndreja Janc040 272 002
Blagajna
administratorka – knjigovodkinjaVlasta Zemljič(07) 81 63 515
računovodkinjaMartina Špan(07) 81 63 517
Šolska svetovalna služba
pedagoginjaDamjana Lisec Zupančič(07) 81 63 529
psihologinjaJanja Kranjc(07) 81 63 523
pedagoginjaNuša Gradišnik(07) 81 63 533
Knjižnica
knjižničarkaDanijela Dornik(07) 81 63 519
knjižničarkaGordana Kenda Kozinc(07) 81 63 519

 

Poslovni čas šole je od 7.00 do 15.00.

 

Uradne ure za starše in zunanje sodelavce:

  • tajništvo: vsak delovni dan od 8.00 do 11.30;
  • ravnateljica: vsak delovni dan od 8.00 do 10.00 in od 14.00 do 15.00 (s predhodno najavo v tajništvu) ter v času govorilnih ur;
  • pomočnika ravnateljice: od 7.00 do 8.00 in od 11.30 do 13.30, v času govorilnih ur ali po predhodnem dogovoru;
  • šolski svetovalni delavki: od 7.00 do 8.00, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru;
  • knjižničarki: od 7.30 do 8.00 in od 10.30 do 14.00;
  • učitelji: v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru.

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

Trg svobode 42, 8290 Sevnica

Podračun pri UJP: 01310-6030678690

Davčna številka: SI69230307

Elektronska pošta: ossevnica@t-2.net

Spletna stran: www.ossevnica.si

Telefoni:

tajništvo

( poslovna sekretarka

Andreja Vajdič

(07) 81 63 510

( telefaks

(07) 81 63 521

vodstvo šole

( ravnateljica

Mirjana Jelančič

(07) 81 63 512

( pomočnik ravnateljice

Slovenko Podržaj

(07) 81 63 514

( pomočnik ravnateljice

Aleš Tuhtar

(07) 81 63 513

( vodja podružnice Loka pri Zidanem Mostu

Karmen Škapin

(03) 56 84 107

( vodja podružnice Studenec

Andreja Janc

(07) 81 89 007

blagajna

( administratorka – knjigovodkinja

Olga Zemljak

(07) 81 63 515

( računovodkinja

Martina Špan

(07) 81 63 517

šolska svetovalna služba

( pedagoginja

Damjana Lisec Zupančič

(07) 81 63 529

( socialna delavka

Dragica Hostnik

(07) 81 63 523

( pedagoginja

Nuša Gradišnik

(07) 81 63 533

knjižnica

( knjižničarka

Danijela Dornik

(07) 81 63 519

( knjižničarka

Jožica Škrlec

(07) 81 63 519

 

 

Poslovni čas šole je od 7.00 do 15.00.

Uradne ure za starše in zunanje sodelavce:

· tajništvo: vsak delovni dan od 8.00 do 11.30;

· ravnateljica: vsak delovni dan od 8.00 do 10.00 in od 14.00 do 15.00 (s predhodno najavo v tajništvu) ter v času govorilnih ur;

· pomočnika ravnateljice: od 7.00 do 8.00 in od 11.30 do 13.30, v času govorilnih ur ali po predhodnem dogovoru;

· šolski svetovalni delavki: od 7.00 do 8.00, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru;

· knjižničarki: od 7.00 do 8.00 in od 10.30 do 14.00;

· učitelji: v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru.