Svet staršev

Gradivo za 2. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 – 3. 5. 2021

Skupna nabavna cena učnega gradiva za posamezen razred 2021-22

Seznam DZ – centralna šola

Seznam DZ – POŠ Loka

Seznam DZ – POŠ Studenec

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje v šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na relaciji Svet staršev – razredni oddelek in obratno. Predsednik Sveta staršev je Rok Vovk.

 

Člani Sveta staršev 2020/2021

OddelekIme in PriimekElektronski naslov
1. AJANJA VAVTARjanja.vavtar@gmail.com
1. BGREGOR NOVAKgregornovak1@gmail.com
1. CKATJA KRIŽNIKkkriznik@gmail.com
2. AVESNA GANCvesna.grivc@gmail.com
2. BMAJA TRUPImaja.trupi@guest.arnes.si
2. CMARJAN METELKOmetelko@gmail.com
3. AALJAŽ PAPEŽpapeza@gmail.com
3. BHELENA ŽVEGLIČhelena.zveglic@gmail.com
3. CALENKA KOCJANalenkajere@gmail.com
4. AJERICA LIPECjercazibert@gmail.com
4. BVANJA CESARvanja.cesar@gmail.com
4. CGAL MOTOREgalmotore@gmail.com
5. AJOŽE LEKŠEjoze.lekse@gmail.som
5. BSANJA LONČARsanquita@gmail.com
5. CTANJA MARCOLAmarcola.tanja@gmail.com
6. AGORAZD ZUPANCgorazd.zupanc@gmail.com
6. BBETKA KRAJNCbetka.krajnc@gmail.com
6. CROK VOVKvovkro@gmail.com
7. AFRANJA KRAJNCfranjaj40@gmail.com
7. BALEŠ ŠKRABAskraba.ales@siol.net
7. CTINA ŠEGŠtina.segs@gmail.com
8. APETRA RUS PLAZARpetra.rus2@guest.arnes.si
8. BTATJANA POVŠEpovse.b@gmail.com
8. CNATAŠA RUS GANCnatasaganc73@gmail.com
9. AANA ZIDAR PRAHana.zidar@gov.si
9. BGRETICA ŽUPEVC greta.zupevc@gmail.com
9. CMAJDA VENCELJmajda.vencelj7@gmail.com
LOKAMOJCA KAJTNAerkama@siol.com
STUDENECMOJCA OSREDKAR MERGOLEmojcaosredkar@gmail.com

 

1.A

PIJA TOVORNIK

pija.david@gmail.com

1.B

BLAŽ JENE

blaz.jene@gmail.com

1.C

MATEJA KNEZ

mateja.knez7@gmail.com

2.A

VLASTA KUZMIČKI

vlasta.kuzmicki@siol.net

2.B

MATIJA KOŽUH

matija.kozuh@gmail.com

3.A

ANA GRAČNER

ana.gracner@infra.si, ana.vurnek@kebelnet.net

3.B

JELKA GREGORČIČ PINTAR

jelka.gregorcic@guest.arnes.si

3.C

MARJETA KOŠAR

marjeta.jagodic@gmail.com

4.A

MARTINA ROHTEK

tina.rohtek@gmail.com

4.B

ANDREJA HALER

andreja.haler@gmail.com

4.C

MELITA RAMOVŠ

melita.ramovs@siol.net

5.A

ŠPELA TRBOVC

spela.trbovc@gmail.com

5.B

NATAŠA ERNESTL LIPEJ

natasa.lipej@siliko.si

5.C

VIOLETA BAHAT KMETIČ

violetabahat@gmail.com

6.A

JOŽE ZEMLJAK

joze.zemljak@gmail.com

6.B

MARJANCA PEČAR

p.marjanca@gmail.co

6.C

JOŽE DERNAČ

dernac.joze@gmail.com

7.A

ROK VOVK

vovkro@gmail.com

7.B

MARTINA ŠIBILJA

martina.sibilja@siol.net

7.C

MILENA MASTNAK

milenamastnak@gmail.com

7.D

MATEJA TERAŽ

mateja.teraz@gmail.com

8.A

MOJCA TRŽAN

trzan.mojca@volja.net

8.B

MARJETKA FLISEK

dusan.flisek@siol.net

8.C

SVETLANA NOVAK

svetlanan@gmail.com

9.A

ANA ZIDAR PRAH

ana.zidar@volja.net,

9.B

IRENA ERNESTL

igor_ernestl@t-2.net

9.C

NATALIJA SEČKI

natalija.secki@gov.si

9.D

JASNA BEZJAK

nova.perspektiva@siol.net

LOKA

ANDREJA DRAGAR

andrejadragar@gmail.com