Svet staršev

Gradivo za 1. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 – 27. 9. 2022

Letni delovni načrt 2022_23

Samoevalvacijsko poročilo 2021_22

Poročilo o realizaciji LDN 2021_2022

 

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje v šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na relaciji Svet staršev – razredni oddelek in obratno. Predsednik Sveta staršev je Rok Vovk.

 

Člani Sveta staršev 2022/2023

OddelekIme in PriimekElektronski naslov
1. AMAJA WEISSmaja.weiss@gmail.com
1. BIRENA PROSENIKirena.prosenik11@gmail.com
1. CMARTINA TRUPImartinaspan@gmail.com
2. AGREGOR UDOVČgadmajstr@gmail.com
2. BSARA BIBERbiber.sara91@gmail.com
2. CMARJAN METELKOmetelko@gmail.com
3. AJANJA VAVTARjanja.vavtar@gmail.com
3. BMOJCA POMPE STOPARmojca.pompe@gmail.com
3. CMARUŠA KOVAČIČmarusa.mkovacic@gmail.com
4. AVESNA GANCvesna.grivc@gmail.com
4. BVESNA ZORECpovevesna@gmail.com
4. CMOJCA ŽGANEC METELKOmojca@knof.si
5. AKATJA DEBELJAKkatja.debeljak@gmail.com
5. BMAJA POŽUNmajapozun@gmail.com
5. CDIJANA KORITNIKdijana.koritnik@gmail.com
6. AANA VURNEKana.vurnek@kabelnet.net
6. BGAL MOTOREgalmotore@gmail.com
6. CMATEJA MANDL DIRNBEKmateja.mandl@gmail.com
6. DSNEŽANA LAZIĆsnezanalazic688@gmail.com
7. ALIDIJA DRAŽETIĆlidija.goste@gmail.com
7. BTANJA MARCOLAmarcola.tanja@gmail.com
7. CIRIS KOROŠEC KOCJANiriskorosec@gmail.com
7. DMARJANA SLADIČmarjana.sladic@gmail.com
8. AGORAZD ZUPANCgorazd.zupanc@gmail.com
8. BBETKA KRAJNCbetka.krajnc@gmail.com
8. CROK VOVKvovkro@gmail.com
9. AFRANJA KRAJNCfranjaj40@gmail.com
9. BALEŠ ŠKRABAskraba.ales@siol.net
9. CTINA ŠEGŠtina.segs@gmail.com
LOKAMATEJA ZEVNIKARmateja.zevnikar@gmail.com
STUDENECTINA ŽNIDARŠIČtina.znidarsic81@gmail.com

 

1.A

PIJA TOVORNIK

pija.david@gmail.com

1.B

BLAŽ JENE

blaz.jene@gmail.com

1.C

MATEJA KNEZ

mateja.knez7@gmail.com

2.A

VLASTA KUZMIČKI

vlasta.kuzmicki@siol.net

2.B

MATIJA KOŽUH

matija.kozuh@gmail.com

3.A

ANA GRAČNER

ana.gracner@infra.si, ana.vurnek@kebelnet.net

3.B

JELKA GREGORČIČ PINTAR

jelka.gregorcic@guest.arnes.si

3.C

MARJETA KOŠAR

marjeta.jagodic@gmail.com

4.A

MARTINA ROHTEK

tina.rohtek@gmail.com

4.B

ANDREJA HALER

andreja.haler@gmail.com

4.C

MELITA RAMOVŠ

melita.ramovs@siol.net

5.A

ŠPELA TRBOVC

spela.trbovc@gmail.com

5.B

NATAŠA ERNESTL LIPEJ

natasa.lipej@siliko.si

5.C

VIOLETA BAHAT KMETIČ

violetabahat@gmail.com

6.A

JOŽE ZEMLJAK

joze.zemljak@gmail.com

6.B

MARJANCA PEČAR

p.marjanca@gmail.co

6.C

JOŽE DERNAČ

dernac.joze@gmail.com

7.A

ROK VOVK

vovkro@gmail.com

7.B

MARTINA ŠIBILJA

martina.sibilja@siol.net

7.C

MILENA MASTNAK

milenamastnak@gmail.com

7.D

MATEJA TERAŽ

mateja.teraz@gmail.com

8.A

MOJCA TRŽAN

trzan.mojca@volja.net

8.B

MARJETKA FLISEK

dusan.flisek@siol.net

8.C

SVETLANA NOVAK

svetlanan@gmail.com

9.A

ANA ZIDAR PRAH

ana.zidar@volja.net,

9.B

IRENA ERNESTL

igor_ernestl@t-2.net

9.C

NATALIJA SEČKI

natalija.secki@gov.si

9.D

JASNA BEZJAK

nova.perspektiva@siol.net

LOKA

ANDREJA DRAGAR

andrejadragar@gmail.com

 

 1 total views,  1 views today