Organizacija pouka Loka

Organizacija dela

Šola je odprta od 6.00 do 15.45.

 

Časovni razpored vzgojno izobraževalnega dela

Varstvo vozačev 6.40 – 7.40
1. ura 8.00 – 8.45
2. ura 8.50 – 9.35
9.35 – 9.55 malica, rekreativni odmor
3. ura 9.55 – 10.40
4. ura 10.45 – 11.30
5. ura 11.35 – 12.20
12.30 kosilo
varstvo vozačev do odhoda kombija
oddelek PB 11.35 – 15.45

 

Zaposleni na šoli v šolskem letu 2022/2023:

Karmen Božič razredničarka 1., 2. razreda bozic.karmen@guest.arnes.si
 

Martina Trbovc

 

druga učiteljica v 1. razredu, oddelek podaljšanega bivanja, vodja podružnice

 

martina.trbovc@ossevnica.si

 

Marjeta Česnik

 

razredničarka 3., 4. razreda

 

marjeta.cesnik@guest.arnes.si

 

Barbara Vidic

 

razredničarka 5. razreda, učiteljica angleščine 1., 2., 3., 4., razred

 

barbara.vidic@ossevnica.si

 

Hana Aupič

 

oddelek podaljšanega bivanja, samostojne ure, učiteljica športa in družbe

 

hana.aupic@guest.arnes.si

 

Milena Zemljak

 

oddelek podaljšanega bivanja

 

milena.zemljak@guest.arnes.si

 

Sabina Ribič

 

učiteljica angleščine 5. razred

 

sabinaribic1234@gmail.com

 

 

Gizela Škoda

učiteljica izbirnega predmeta NTE gizela.skoda@ossevnica.si
 

Andreja Andrejčič

 

gospodinjka

 

Kombinirani pouk:

Na podružnici v Loki imamo v tem šolskem letu kombinirani pouk 1. in 2. razreda, 3. in 4. razreda in samostojni oddelek 5. razreda. Trudimo se, da organiziramo pouk tako, da je nekaj ur na teden tudi samostojnih.

Delo na manjši šoli ima nekaj prednosti, kombinirani pouk pa prav tako. Učenci se že zelo zgodaj navajajo na samostojno delo, na samostojno iskanje informacij, dogovarjanja v dvojici ali v skupini… Kljub kombinirani obliki poučevanja ima učitelj čas, da se posveti posamezniku, saj so skupine praviloma manjše. Učenci se vsestransko razvijajo v njim prijaznejšem socialnem okolju, ki jim ga lahko nudi le domačnost manjše šole. Z različnimi oblikami dela, medsebojnega sodelovanja, z delom v mešani skupini (od prvega do petega razreda), kjer se vsi poznajo, kjer morajo medsebojno sodelovati pri različnih in mnogoterih dejavnostih, se učenci v letih šolanja na podružnici dodobra okrepijo s pozitivno samopodobo.

 

 47 total views,  1 views today