Učbeniški sklad

OBVESTILO O UČBENIŠKEM SKLADU IN POTREBŠČINAH ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2024/2025

Spoštovani starši,

vsi učenci naše šole (centralne šole in obeh podružničnih šol) si lahko brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.

V šolskem letu 2024/25 bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zagotovilo finančna sredstva za nakup učnih gradiv za celotno 1. triletje. To pomeni, da bo učna gradiva (učbenike in delovne zvezke) za 1., 2. in 3. razred nabavila šola. Potrebščine kupite starši sami.

KOMPLETE UČBENIKOV si učenci izposodijo iz učbeniškega sklada.

Če ne želite, da vaš otrok uporablja učbenike iz našega učbeniškega sklada, prosimo, da izpolnite Izjavo o odpovedi učbenikov iz učbeniškega sklada (povezava na obrazec), ki jo podpisano vrnete upravljavki (knjižničarki) učbeniškega sklada najkasneje do 24. 6. 2024.

Ob zaključku pouka učenci izposojene komplete vrnejo v sklad. Če učenec vrne poškodovan(e), uničen(e) ali izgubljen(e) učbenik(e), je po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov potrebno plačati odškodnino.

DELOVNE ZVEZKE in potrebščine po izboru učiteljev kupite v knjigarni, ki jo izberete sami.

Prosimo, da preverite istovetnost seznamov na naročilnicah ponudnikov (knjigarn)  z aktualnim seznamom učnega gradiva, saj za napake pri tiskanju ne odgovarjamo.

Na spodnjih povezavah najdete aktualne sezname učnega gradiva za šolsko leto 2024/2025, ki so jih izbrali učitelji posameznih strokovnih aktivov.

S spoštovanjem,

Danijela Dornik, univ. dipl. bibl.,
upravljavka učbeniškega sklada
Aleš Tuhtar, prof.,
ravnatelj

Izjava o odpovedi učbenikov iz učbeniškega sklada

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin

Sevnica Loka Studenec
Učbeniki Učbeniki Učbeniki
Delovni zvezki Delovni zvezki Delovni zvezki
Potrebščine Potrebščine Potrebščine

Povezave do spletnih strani različnih ponudnikov šolskih potrebščin:

Loading

Accessibility