Predvidene dejavnosti v šolskem letu 2020/21

 

 • Dan za spremembe 2020 – sodelovanje z zavodom Sopotniki /zavod za medgeneracijsko solidarnost
 • Prireditev ob prazniku KS Loka
 • December: izdelovanje venčkov, razstava venčkov, novoletna tržnica in prižig luči 
 • Delavnica butaric
 • Delavnica in razstava pirhov
 • Sodelovanje na različnih natečajih
 • Sodelovanje s Knjižnico Sevnica
 • Sodelovanje z Vrtcem Ciciban Sevnica, enota Bibarija v Loki
 • Prireditev za starše
 • Trubarjev dan
 • Sodelovanje z društvi v Loki
 • Zaključek in spanje v šoli