Predvidene dejavnosti v šolskem letu 2022/23

 

 • Slovesnost na Okroglicah – spominska prireditev (september)
 • Prireditev ob prazniku KS Loka
 • December: izdelovanje venčkov, razstava venčkov, novoletna tržnica
 • Delavnica in razstava pirhov
 • Sodelovanje na različnih natečajih
 • Sodelovanje s Knjižnico Sevnica
 • Sodelovanje z Vrtcem Ciciban Sevnica, enota Bibarija v Loki
 • Prireditev za starše
 • Trubarjev dan
 • Projekt Policist Leon svetuje 5.r
 • Cankarjevo tekmovanje 1., 2., 3., 4., 5. razred
 • Matematično tekmovanje Kenguru 2., 3., 4., 5. razred
 • Vesela šola 5. razred
 • Matematično tekmovanje Logična pošast 1., 2.,  3., 4., 5. razred
 • Matematično tekmovanje Matemček 5. razred
 • projekt NAMA POTI
 • Eko šola, zbiralni akciji starega papirja
 • Sodelovanje z društvi v Loki
 • Zaključek šolskega leta in spanje v šoli

Loading

Accessibility