Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. UPB5 16/07 in 36/08) je bil ustanovljen Šolski sklad OŠ Sava Kladnika Sevnica. Njegov namen je pomoč učencem naše šole in s tem zagotavljanje enakih možnosti za vse učence.  Šolski sklad vodi Upravni odbor, ki ga je imenoval in potrdil Svet staršev in šteje 7 članov  (4 predstavniki staršev in 3 predstavniki šole).

 

Namen šolskega sklada je:

  • pomoč učencem iz socialno šibkih družin, da se lahko udeležijo ekskurzij in šole v naravi,
  • spodbujanje raziskovalne dejavnosti na šoli in pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize, sodelovanje v projektih …),
  • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema) in zviševanje standarda pouka in podobno.

Pridobljena sredstva bodo namenjena učencem, kajti želimo si, da vsi učenci napredujejo in razvijajo pozitivno samopodobo in zdravo samozavest, ne glede iz kakšnega socialnega okolja prihajajo. Na podlagi kriterijev in meril bomo preudarno in odgovorno razpolagali s pridobljenimi sredstvi. Šolski sklad ne more delovati brez članstva, zato Vas vljudno vabimo, da postanete člani šolskega sklada.

To ste lahko vsi: starši, vsaka fizična in pravna oseba.

Za vse podrobne informacije se lahko obrnete na spletno stran naše šole pod rubriko ŠOLSKI SKLAD ali na e-naslov: grilc.urska@gmail.com.

Zahvaljujemo se Vam za prostovoljne prispevke in zagotavljamo, da bomo delovali zakonito in izključno za dobrobit naših učencev oziroma vaših otrok.

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA

 

Loading

Accessibility