Svet šole

Je najvišji organ zavoda. V Svetu šole je 11 članov:

  • 3 predstavniki občine Sevnica: Irena Klenovšek, Tanja Novšak, Estera Grivc Puh
  • 3 predstavniki Sveta staršev: Mojca Kajtna, Rok Vovk, Ana Vurnek
  • 5 predstavnikov šole: Janko Sotošek, Petra Jesih, Martina Trbovc, Andreja Janc, Andreja Vajdič

 

Mandat Svetu zavoda poteče 3. 12. 2021.