Šolska shema

Šolska shema je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi porabo sadja in zelenjave, izboljšati prehranske navade otrok in hkrati omejiti naraščanje prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nalezljivih bolezni sodobnega časa. Evropska unija državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. V spremljevalne izobraževalne in promocijske dejavnosti projekta SŠSZ so vključeni učenci, učitelji in starši. Več o shemi šolskega sadja in zelenjave si lahko preberete na spletni strani http://www.shemasolskegasadja.si/.

Sadje in zelenjava sta pomembni skupini živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Znano je, da Slovenci dnevno zaužijemo manj sadja in zelenjave, kot je priporočena količina, kar je dodaten dejavnik pri pojavu številnih obolenj. Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki pridelujejo hrano na naravi, človeku in okolju prijazen način. Raziskave so namreč pokazale, da lokalno pridelana sadje in zelenjava vsebujeta večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas.

Naša šola je tudi letos vključena v projekt ŠOLSKA SHEMA.

V avli šole in pred jedilnico visi plakat, katerega namen je obveščanje javnosti, da je naša šola vključena v projekt ŠOLSKA SHEMA, ki ga sofinancira EU. Sadje in zelenjavo razdeljujemo običajno enkrat tedensko, in sicer vsak petek, kot dodatni obrok redne šolske prehrane. Za uspešno izvedbo projekta smo vanj vključili učence, starše, delavce šole in lokalne pridelovalce sadja in zelenjave.

Pri izboru dobaviteljev svežega sadja in zelenjave šola v okviru svojih možnosti in možnosti trga išče lokalne dobavitelje, pri katerih bo nabavljala sezonsko pridelano sadje in zelenjavo.

sss_plakat

projekt ŠOLSKA SHEMA 2019-20

Loading

Accessibility