Organizacija pouka na Studencu 2020/2021

Urnik zvonjenja 2020/2021:

Ura Trajanje
 JV od 5.45 do 7.45
1 . od .745 do 8.30
2. od 8.35 do 9.20

malica in rekreativni odmor    od 9.20 do 9.55

3. od 9.55 do 10.40
4. od 10.45 do 11.30
5. od 11.35 do 12.20
6. od 12.30 do 13.15

 

Zaposleni na šoli v šolskem letu 2019/2020:

Erika Anzelc Intihar

Mateja Prah

razredničarka 1., 3. razreda

razredničarka 2. razred

erika.anzelc@siol.net

mateja.prah@gmail.com

Sonja Revinšek Zalezina druga strokovna delavka zalezinar.sonja@gmail.com
Andreja Janc razredničarka 4., 5. razreda
vodja podružnice
andreja.janc@guest.arnes.si
Hana Aupič oddelek podaljšanega bivanja hana.aupic@guest.arnes.si
Matic Stegne

 

šport 1., 2., 3., 4., 5. razred

NŠP

matic.stegne@guest.arnes.si

DDanica Prnaver mmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nuša Novak mmmmmmmmmmmmm

 

 

angleščina 4., 5. razred

 

angleščina  1., 2., 3. razred

 

jutranje varstvo

danica.prnaver@guest.arnes.si

nusa.novak@guest.arnes.si

Milena Kosančič gospodinjka, čistilka
Kombinirani pouk:

Letos imamo na podružnici Studenec kombinirani pouk. Imamo tri oddelke. Vsa leta se trudimo, da organiziramo pouk tako, da je nekaj ur na teden tudi samostojnih.

Delo na manjši šoli ima nekaj prednosti, kombinirani pouk pa prav tako. Učenci se že zelo zgodaj navajajo na samostojno delo, na samostojno iskanje informacij, dogovarjanja v dvojici ali v skupini… Kljub kombinirani obliki poučevanja ima učitelj čas, da se posveti posamezniku, saj so skupine praviloma manjše. Učenci se vsestransko razvijajo v njim prijaznejšem socialnem okolju, ki jim ga lahko nudi le domačnost manjše šole. Z različnimi oblikami dela, medsebojnega sodelovanja, z delom v mešani skupini (od prvega do petega razreda), kjer se vsi poznajo, kjer morajo medsebojno sodelovati pri različnih in mnogoterih dejavnostih, se učenci v letih šolanja na podružnici dodobra okrepijo s pozitivno samopodobo. Različne dejavnosti, ki so morda drugačne od tistih na velikih šolah, jih pa lahko izvedemo samo zato, ker smo majhni, pripomorejo, da je šok ob prihodu na veliko šolo manjši in da čimprej izzveni. Letos se bomo privajali na delo v izredni situaciji. Upoštevali bomo vsa navodila v zvezi s Korona virusom.