Organizacija pouka na Studencu 2022/2023

Urnik zvonjenja 2022/2023:

Ura Trajanje
 JV od 5.45 do 7.45
1 . od .745 do 8.30
2. od 8.35 do 9.20

malica in rekreativni odmor    od 9.20 do 9.55

3. od 9.55 do 10.40
4. od 10.45 do 11.30
5. od 11.35 do 12.20
6. od 12.30 do 13.15

 

Zaposleni na šoli v šolskem letu 2022/2023:

Erika Anzelc Intihar

Sonja Revinšek Zalezina

razredničarka 1., 2. razreda, JV

druga strokovna delavka, PB 2

erika.anzelc@guest.arnes.si

zalezinar.sonja@gmail.com

Urška Jerovšek razredničarka 4. razreda, NIT 5. razred urska.jerovsek@ossevnica.si
Mateja Prah razredničarka 3., 5. razreda
vodja podružnice
mateja.prah@guest.arnes.si
Mirjana Jelančič oddelek podaljšanega bivanja mirjana.jelancic@guest.arnes.si
Matic Stegne šport 1., 2., 3., 4., 5. razred matic.stegne@guest.arnes.si
Danica Prnaver

Nina Kreže

Sandra Mergolemm

mTJA 3., 5. razedmmmm

 

mTJA 1., 2., 4. razredmmmm

m JV mmmmmmmmmmmmmmmmm

danica.prnaver@guest.arnes.si

nina.kreze@guest.arnes.si

sandra.mergole@guest.arnes.si

Milena Kosančič gospodinjka, čistilka
Kombinirani pouk:

Kot že vrsto let imamo na podružnici Studenec kombinirani pouk. Imamo tri oddelke. Vsa leta se trudimo, da organiziramo pouk tako, da je nekaj ur na teden tudi samostojnih.

Delo na manjši šoli ima nekaj prednosti, kombinirani pouk pa prav tako. Učenci se že zelo zgodaj navajajo na samostojno delo, na samostojno iskanje informacij, dogovarjanja v dvojici ali v skupini… Kljub kombinirani obliki poučevanja ima učitelj čas, da se posveti posamezniku, saj so skupine praviloma manjše. Učenci se vsestransko razvijajo v njim prijaznejšem socialnem okolju, ki jim ga lahko nudi le domačnost manjše šole. Z različnimi oblikami dela, medsebojnega sodelovanja, z delom v mešani skupini (od prvega do petega razreda), kjer se vsi poznajo, kjer morajo medsebojno sodelovati pri različnih in mnogoterih dejavnostih, se učenci v letih šolanja na podružnici dodobra okrepijo s pozitivno samopodobo. Različne dejavnosti, ki so morda drugačne od tistih na velikih šolah, jih pa lahko izvedemo samo zato, ker smo majhni, pripomorejo, da je šok ob prihodu na veliko šolo manjši in da čimprej izzveni. Letos se bomo privajali na delo v izredni situaciji. Upoštevali bomo vsa navodila v zvezi s Korona virusom.

 

 35 total views,  2 views today