Organizacija pouka na Studencu 2023/2024

Urnik zvonjenja 2023/2024:

Ura Trajanje
 JV od 5.45 do 7.45
1 . od .745 do 8.30
2. od 8.35 do 9.20

malica in rekreativni odmor    od 9.20 do 9.55

3. od 9.55 do 10.40
4. od 10.45 do 11.30
5. od 11.35 do 12.20
6. od 12.30 do 13.15

 

Zaposleni na šoli v šolskem letu 2022/2023:

Mateja Prah

Tamara Krulec

1. razred, vodja podružnice

druga strokovna delavka, JV

mateja.prah@guest.arnes.si

tamara.krulec@guest.arnes.si 

Mirjana Jelančič kombinacija 4., 5. razred mirjana.jelancic@ossevnica.si
Erika Anzelc Intihar kombinacija 2.,  3. razred
 
erika.anzelc@guest.arnes.si
Sonja Revinšek Zalezina

Teja Rozman

oddelek podaljšanega bivanja 3., 4., 5. razred

oddelek podaljšanega bivanja 1., 2. razred

zalezinar.sonja@gmail.com

teja.rozman@guest.arnes.si

Matic Stegne

Jerneja Gabrič

šport 1., 2., 3., 4., 5. razred matic.stegne@guest.arnes.si

jerneja.gabric@guest.arnes.si

Polona Rozman

 

 

 

 

tuj jezik angeščina 1., 2., 3., 4., 5. razred

 

 

 

 

polona.rozman@guest.arnes.si

 

 

 

 

 Suzana gospodinjka, čistilka
Kombinirani pouk:

Kot že vrsto let imamo na podružnici Studenec kombinirani pouk. Imamo tri oddelke. Vsa leta se trudimo, da organiziramo pouk tako, da je nekaj ur na teden tudi samostojnih.

Delo na manjši šoli ima nekaj prednosti, kombinirani pouk pa prav tako. Učenci se že zelo zgodaj navajajo na samostojno delo, na samostojno iskanje informacij, dogovarjanja v dvojici ali v skupini… Kljub kombinirani obliki poučevanja ima učitelj čas, da se posveti posamezniku, saj so skupine praviloma manjše. Učenci se vsestransko razvijajo v njim prijaznejšem socialnem okolju, ki jim ga lahko nudi le domačnost manjše šole. Z različnimi oblikami dela, medsebojnega sodelovanja, z delom v mešani skupini (od prvega do petega razreda), kjer se vsi poznajo, kjer morajo medsebojno sodelovati pri različnih in mnogoterih dejavnostih, se učenci v letih šolanja na podružnici dodobra okrepijo s pozitivno samopodobo. Različne dejavnosti, ki so morda drugačne od tistih na velikih šolah, jih pa lahko izvedemo samo zato, ker smo majhni, pripomorejo, da je šok ob prihodu na veliko šolo manjši in da čimprej izzveni.  

Loading

Accessibility