Člani Upravnega odbora

1. Teja Lipovšek Motore predsednica teja.lipovsek@gmail.com
2. Mojca Sešlar predstavnica staršev mojca.seslar@obcina-sevnica.si
3. Zvonka Jevševar Kumelj predstavnica šole zvonka.kumelj@gmail.com
4. Veronika Pečnik Zgonc predstavnica šole veronika.pecnik@guest.arnes.si
5. Vlasta Guček predstavnica šole vlasta.gucek@guest.arnes.si
6. Natalija Hostnik predstavnica staršev hostnik.natalija@gmail.com
7. Snježana Pungerčič predstavnica staršev boljsji.teater@gmail.com

V skladu s Pravili o delovanju šolskega sklada izvaja nadzorno funkcijo ravnateljica Mirjana Jelančič.