Poslanstvo, vizija, vrednote

Vizija naše šole

Strpno in dosledno gradimo spoštljive odnose med vsemi in za vse. Tako razvijamo temeljne vrednote ter kakovostno znanje kot popotnico za življenje.

 

Poslanstvo šole

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je šola, kjer je v središču njenega delovanja učenec s svojimi sposobnostmi in interesi. Da bi dosegel kakovostno znanje in razvil svoje sposobnosti v čim večji meri, uporabljamo aktivne metode učenja in poučevanja, prilagojene posamezniku. Z izbranim načinom komuniciranja razvijamo spoštovanje, strpnost, odgovornost in zaupanje med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Spodbujamo zdrav način življenja ter trajnostni razvoj, ki pomembno vplivata na naše skupno dobro počutje.

 

Vrednote šole

  • Spoštovanje, ki naj prepleta naše odnose na vseh nivojih življenja šole, v odkritem in odprtem dialogu z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.
  • Znanje, ki bo kakovostno in trajno.
  • Strpnost ob medsebojnem spoštovanju, prijaznosti in pomoči.
  • Ostale vrednote: doslednost, odgovornost, komunikacija, varnost, prostovoljstvo, zdravje.

Loading

Accessibility