Predvidene dejavnosti 2021/2022

 • dan z invalidom Tinetom Gorencem
 • prireditve za starše v popoldanskem času, ki ga bo izpeljal vsak razred zase
 • projekt Branje na deževni dan
 • obisk gradu
 • projekt Policist Leon svetuje – 5. r.
 • sodelovanje s KS Studenec
 • srečanje s predšolskimi otroki
 • plesni tečaj Plesna šola Lukec
 • ritmična gimnastika
 • pustno rajanje na pustno nedeljo v GD na Studencu
 • izdajo šolskega časopisa Studenški direndaj
 • prenočevanje na šoli – 4. in 5. razred
 • pravljične urice v decembru
 • pravljični kino v decembru
 • Natečaj za najlepši pirh
 • projekt Vodni detektiv
 • projekt Pasavček
 • projekt NAMA POTI
 • eko šola
 • prireditev Pozdrav pomladi v GD Studenec
 • obisk muzeja
 • matematična tekmovanja Kenguru, Matemček, Logična pošast, Bober, 1., 2., 3. razred
 • slovensko tekmovanje za Cankarjevo tekmovanje, 4., 5. razred