Predvidene dejavnosti 2020/2021

 • dan odprtih vrat
 • dan z invalidom Tinetom Gorencem
 • prireditve za starše v popoldanskem času, ki ga bo izpeljal vsak razred zase
 • projekt Branje na deževni dan
 • obisk gradu Sevnica
 • projekt Policist Leon svetuje – 5. r.
 • sodelovanje s KS Studenec
 • srečanje s predšolskimi otroki
 • srečanje s folklorno skupino
 • plesni tečaj
 • pustno rajanje na pustno nedeljo v GD na Studencu
 • izdajo šolskega časopisa Studenški direndaj
 • urejanje panoja na KU Studenec
 • prenočevanje na šoli – 4. in 5. razred
 • pravljične urice v decembru
 • pravljični kino v decembru
 • Natečaj za najlepši pirh
 • projekt Vodni detektiv
 • prireditev Pozdrav pomladi v GD Studenec
 • obisk muzeja