Izbirni predmeti

Odprt je IZBIRNI POSTOPEK v eAsistentu za obvezne izbirne predmete in neobvezne izbirne predmete. Postopek bo odprt do srede, 20. 5. 2020 do 20. ure. Do izbirnega postopka lahko dostopajo le starši učencev.

BROŠURA obvezni izbirni predmeti 2020_2021

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP)

VLOGA ZA OPROSTITEV OBISKOVANJA IP 20_21

Postopek izbire neobveznih in obveznih izbirni predmetov

Navodila za starše

Da lahko izbiraš izbirne predmete, se mora v eAsistent prijaviti eden od tvojih staršev. Če se prijaviš kot učenec, tega NE moreš storiti.

Torej,

  • prijava enega od staršev v eAsistet, izberi vsaj šest predmetov, ki jih razvrsti po pomembnosti od najpomembnejšega na številko 1 do zadnje uvrščenega na številko šest. (prenašaš tako, da predmet klikneš, držiš tipko, premikaš miško tako dolgo, da izbirni premet preneseš na zaželeno mesto in spustiš klik).
  • šest(6) zato, da ne bomo imeli problemov, če kateri od prvih predmetov ne bo izbran zaradi premajhnega števila prijav.
  • predmet, ki ne bo izbran, bo zamenjan s prvim pod njim.
  • o izbranih predmetih boste starši obveščeni v mesecu juniju 2020

 

Če ne bo šlo, se oglasite na kontaktne podatke: slovenko.podrzaj@guest.arnes.si; 040 170 595

Slovenko Podržaj