Šolska svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka Kontakt Področje dela
Damjana Zupančič Lisec,

uni. dipl. ped. in prof. soc.

07 81 63 513

damjana.zupancic@ossevnica.si

– prehrana

– prevozi

– prepisi

– učne težave

– usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

 

mag. Janja Kranjc,

uni. dipl. psih.

 

07 81 63 523

janja.kranjc@ossevnica.si

– poklicno usmerjanje

– učne težave

– usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

 

Mateja Andrinek,

uni. dipl. soc. ped.

 

07 81 63 529

mateja.andrinek@ossevnica.si

 

– vpisi v 1. razred

– učne težave

– usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

– delo z nadarjenimi učenci

Natalija Divjak Zalokar,

uni. dipl. soc. ped.

 

07 81 63 510 (tajništvo)

natalija.divjak-zalokar@ossevnica.si

 

– učenci s posebnimi potrebami

 

Obveščamo, da je izšel Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2014/15, iz katerega je razvidno število prostih mest, ki jih za naslednje šolsko leto razpisujejo posamezne srednje šole in dijaški domovi.

Razpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na  povezavi:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Hvala in lp,

Janja

 2 total views,  2 views today