Zdrava šola

Naša šola je že od leta 1998 vključena v mednarodni projekt Zdrava šola. Vsa leta se trudimo, da preko različnih dejavnosti uresničujemo cilje Zdrave šole. Glavni cilj je, da v učencih razvijamo in krepimo skrb ter odgovornost za lastno zdravje. V projekt so vključeni vsi učenci, delavci šole in tudi starši. Vsebine s področja zdravja vključujemo pri razrednih urah, dnevih dejavnosti, izvajajo se v okviru pouka pri posameznih predmetih, med odmori in vseh ostalih dejavnostih, ki potekajo na šoli.

Cilji zdravih šol:

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega
 • učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Vodja projekta: Nuša Gradišnik

DEJAVNOSTI, KI JIH BOMO V OKVIRU ZDRAVE ŠOLE IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2013/14

Za ogled spletne predstavitve projekta Zdrava šola kliknite na spodnji  povezavi.

Zdrava šola

Sklep vlade
Strategija RS

REZULTATI PROGRAMA TO SEM JAZ

ZAKLJUČNO EVALVACIJSKO POROČILO
Preventivni program TO SEM JAZ za razvijanje pozitivne samopodobe med mladostniki
Alkohol

Loading

Accessibility