Zdrava šola

Naša šola je že od leta 1998 vključena v mednarodni projekt Zdrava šola. Vsa leta se trudimo, da preko različnih dejavnosti uresničujemo cilje Zdrave šole. Glavni cilj je, da v učencih razvijamo in krepimo skrb ter odgovornost za lastno zdravje. V projekt so vključeni vsi učenci, delavci šole in tudi starši. Vsebine s področja zdravja vključujemo pri razrednih urah, dnevih dejavnosti, izvajajo se v okviru pouka pri posameznih predmetih, med odmori in vseh ostalih dejavnostih, ki potekajo na šoli.

Cilji zdravih šol:

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega
 • učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

Loading

Accessibility