Učitelji nerazredniki

Ostali pedagoški delavci

Jerneja Živkovič TJN jerneja.zivkovic@gmail.com
Drago Slukan računalnikar, IP drago.slukan@guest.arnes.si
Boštjan Slapšak ŠVZ

bostjan.slapsak@guest.arnes.si

Janez Virtič TIT, FIZ janez.virtic@guest.arnes.si

Gizela Škoda

TIT

gizela.skoda@guest.arnes.si

Polonca Gačnik

OPB

polonca.gacnik@guest.arnes.si

Tadeja Rupar

OPB

ruparjevi@gmail.com

Patricija Redenšek

OPB, MAT

patricija.redensek@gmail.com

Igor Povše ŠVZ
Andreja Marolt TJA

Loading

Accessibility