Razredniki 2012/2013

Razredniki v šolskem letu 2012/2013

1. a

Tanja Žnidaršič/ Martina Trbovc

1. b

Ivica J. Kovačevič/ Terezija Kunšek

1. c

Katja Lackovič/ Majda Dolenšek

1. S

Sonja R. Zalezina

2. a

Vanja P. Ferenčak

2. b

Vita Krapež

1. , 2. L

Marjeta Česnik

3. a

Irena Železnik

3. b

Ernestina Krajnc

3. c

Mateja Pompe

2. , 3. S

Erika I. Anzelc

4. a

Zvonka J. Kumelj

4. b

Rebeka Dolinšek

4. c

Mateja B. Kovač

3. , 4. L

Karmen Škapin

5. a

Petra Jesih

5. b

Darinka Jeraj

5. c

Jožica Mlakar

5. L

Julijana Majerič

4. , 5. S

Andreja Janc

6. a

Danica Prnaver

6. b

Alenka Dolenc

6. c

Jelka Slukan

7. a

Jožica Levstik

7. b

Metka Pinoza

7. c

Milan Mitrovič

7. d

Tatjana Hafner

8. a

Janja F. Balog

8. b

Sonja N. Vedenik/ Tatjana Horjak

8. c

Alenka Povšič

9. a

Vesna Butkovič

9. b

Nataša Mlakar

9. c

Vera Mihelič

9. d

Marjeta Teraž

Loading

Accessibility