Ostali strokovni delavci

Ravnateljica: Mirjana Jelančič

Pomočnika ravnateljice: Slovenko Podržaj, Aleš Tuhtar

Pedagoginji: Nuša Gradišnik, Damjana Z. Lisec

Psihologinja: Janja Kranjc

Računalničarka-informatorka: Petra Pučko

Knjižničarki: Danijela Dornik, Gordana K. Kozinc

Organizatorka šolske prehrane: Kristina Prijatelj

 

Loading

Accessibility