Policist Leon svetuje

Naziv projekta

POLICIST LEON SVETUJE

Časovni okvir/trajanje projekta

Oktober 2013 – maj 2014

Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči)

 

Izboljšati splošno varnost otrok.
Seznaniti otroke o možnih nevarnostih v vsakdanjem življenju in vzpodbuditi k pravilnemu ravnanju in obnašanju (nasilje med vrstniki in v družini, vandalizem, droge, uporaba pirotehnike in interneta, varna smuka, varno kopanje, uporaba bančne kartice in mobilnega telefona, promet).
Vzpodbuditi učence k pravilnemu obnašanju, tako v prometu kot tudi drugje.
Analiza izvedbe projekta.

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili doseženi tako splošni kot konkretni cilji)

Rešeni DZ, kolesarski izpiti, upoštevanje pravil učencev.

Nosilec projekta in sodelujoči

Ministrstvo za notranje zadeve – POLICIJA SEVNICA, policist Marko Vabič, sodelujoči: 61 učencev 5. razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica, Petra Jesih, Darinka Jeraj, Jožica Mlakar in Julijana Majerič.

Ocena vrednosti in financiranje projekta (lastna sredstva, MŠŠ, EU strukturni skladi)

Projekt financira Ministrstvo za notranje zadeve.

Vodja projekta: Jožica Mlakar

Loading

Accessibility