Knjižnično-informacijski center

Knjižnično informacijski center šole

V okviru Knjižnično-informacijskih znanj (KIZ) izvajamo biblio-pedagoške ure v povezavi z ostalimi predmeti za razredno in predmetno stopnjo.

Loading

Accessibility