Izposoja


Članstvo in izposoja je brezplačna.

Izposojevalni rok:

za knjige – 14 dni
za revije – 3 dni

V knjižnico lahko pridete, da si izposodite knjige za

domače branje
bralno značko
učenje in šolsko delo
razvedrilo in prosti čas

V knjižnici lahko tudi prelistate revije in poiščete gradivo za:

plakate, referate
raziskovalne naloge
razjasnjevanje, poglabljanje in utrjevanje učne snovi

Loading

Accessibility