Izbirni predmeti

Učenci si izberejo dva ali tri izbirne predmete. Učencem omogočajo poglabljanje in razširjanje znanj in poudarjanje močnih področij, lastnih interesov in sposobnosti. So način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev, možnost sprostitve in nenazadnje zasledujejo poklicne in izobraževalne interese. Učenci, ki redno obiskujejo program glasbene šole, so lahko oproščeni obiskovanja izbirnih predmetov.

V šolskem letu 2018/2019 so učenci izbrali naslednje izbirne predmete:

Predmet Učitelj
Elektrotehnika Janez Virtič (janez.virtic@ossevnica.si)
Izbrani šport – gimnastika Aleš Tuhtar (ales.tuhtar@ossevnica.si)
Izbrani šport – nogomet Igor Povše (igor.povse@ossevnica.si)
Izbrani šport – odbojka Vera Mihelič (vera.mihelic@ossevnica.si),
Slovenko Podržaj (slovenko.podrzaj@ossevnica.si)
Likovno snovanje 1 Janja F. Balog (janja.flisek-balog@ossevnica.si)
Likovno snovanje 2 Janja F. Balog (janja.flisek-balog@ossevnica.si)
Likovno snovanje 3 Janja F. Balog (janja.flisek-balog@ossevnica.si)
Logika 1 Milan Mitrović (milan.mitrovic@ossevnica.si)
Multimedija Drago Slukan (drago.slukan@ossevnica.si)
Nemščina 1 Jelka Slukan (jelka.slukan@ossevnica.si)
Nemščina 2 Alenka Dolenc (alenka.dolenc@ossevnica.si)
Nemščina 3 Majda Horjak (majda.horjak@ossevnica.si)
Neobvezni IP – Angleščina v 1. razredu Vita Krapež (vita.krapez@ossevnica.si)
Neobvezni IP – Računalništvo (4., 5. in 6. razred) Drago Slukan (drago.slukan@ossevnica.si)
Neobvezni IP – Šport (4., 5. in 6. razred) Matic Stegne (matic.stegne@ossevnica.si),
Igor Povše (igor.povse@ossevnica.si),
Slovenko Podržaj (slovenko.podrzaj@ossevnica.si)
Neobvezni IP – Tehnika (4., 5. in 6. razred) Janez Virtič (janez.virtic@ossevnica.si)
Obdelava gradiv – kovine Janez Virtič (janez.virtic@ossevnica.si)
Obdelava gradiv – les Janez Virtič (janez.virtic@ossevnica.si)