Izbirni predmeti

Objavljeno: 19.02.2011 | Avtor: mlampret

Učenci si izberejo dva ali tri izbirne predmete. Učencem omogočajo poglabljanje in razširjanje znanj in poudarjanje močnih področij, lastnih interesov in sposobnosti. So način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev, možnost sprostitve in nenazadnje zasledujejo poklicne in izobraževalne interese. Učenci, ki redno obiskujejo program glasbene šole, so lahko oproščeni obiskovanja izbirnih predmetov.

V šolskem letu 2017/2018 so učenci izbrali naslednje izbirne predmete: so učenci izbrali naslednje izbirne predmete: