Sadeži družbe

Sadeži družbe je projekt Slovenske filantropije, ki spodbuja prostovoljsko delo in medgeneracijsko povezovanje starejših in mladih.

Pozitivni vplivi medgeneracijskega sodelovanja na učence:

 • razvoj empatije,
 • osebnostni razvoj,
 • izkustveno učenje,
 • kvalitetna izraba prostega časa, zmanjševanje rizičnega vedenja,
 • pridobivanje kompetenc (za delo, izobraževanje) in socialnih veščin,
 • dvig samopodobe,
 • strpnost,
 • potrpežljivost,
 • rušenje stereotipov in predsodkov,
 • spoznavanje vrednot tradicije, načina življenja nekoč, priprava na lastno kakovostno starost,
 • predajanje vrednot in kulturnih izročil,
 • krepitev socialnih vezi in sožitja.

V šolskem letu 2013/14 bomo v okviru projekta izvajali naslednje dejavnosti:

 • Sodelovanje z domovi upokojencev (obiski upokojencev pri šolskih dejavnostih, sodelovanje z novinarskim krožkom, obiski učencev podaljšanega bivanja 1. r v domu, urejanje medgeneracijskega kotička v Domu upokojencev Sevnica, likovne razstave, kulturni programi učencev za stanovalce domov, obisk pustnih mask, dnevi dejavnosti)
 • Sodelovanje učencev na prireditvah za upokojence
 • Sodelovanje upokojencev  pri šolskih dejavnostih
 • Pomoč ostarelim na domu

Vodja projekta: Nuša Gradišnik

 


Poveza do spletne strani Prostovoljstvo – Sadeži družbe

Loading

Accessibility