Razredniki 6-9

Razredniki na predmetni stopnji v šolskem letu 2012/2013

Razred

Razrednik/ sorazrednik

 

6. a

Danica Prnaver

 

6. b

Alenka Dolenc

 

6. c

Jelka Slukan

 

7. a

Jožica Levstik

 

7. b

Metka Pinoza

 

7. c

Milan Mitrović

 

7. d Tatjana Hafner

8. a

Janja Flisek Balog

 

8. b

Sonja Najman Vedenik

 

8. c

Alenka Povšič

 

9. a

Vesna Butkovič

 

9. b

Nataša Mlakar

 

9. c

Vera Mihelič

 

9. d

Marjeta Teraž

 

Loading

Accessibility