Podaljšano bivanje in jutranje varstvo

Učitelji podaljšanega bivanja in jutranjega varstva.

OPB 1
Danica Pečnikdanica.pecnik@ossevnica.si
Martina Trbovcmartina.trbovc@ossevnica.si
Tanja Žnidaršičtanja.znidarsic@ossevnica.si
Tadeja Rupartadeja.rupar@ossevnica.si
OPB 2
Tadeja Rupartadeja.rupar@ossevnica.si
Terezija Kunšekterezija.kunsek@ossevnica.si
OPB 3
Ivica J. Kovačevićivica.jevsevar-kovacevic@ossevnica.si
OPB 4
Danica Pečnikdanica.pecnik@ossevnica.si
OPB 5
Irena Železnikirena.zeleznik@ossevnica.si
OPB 6
Majda Dolenšekmajda.dolensek@ossevnica.si
OPB 7
Jerneja Drežajerneja.dreza@ossevnica.si
OPB 8
Vesna Butkovičvesna.butkovic@ossevnica.si
Janja Flisek Balogjanja.flisek-balog@ossevnica.si
Rebeka Dolinšekrebeka.dolinsek@ossevnica.si
OPB 9
Janko Sotošekjanko.sotosek@ossevnica.si
Tadeja Rupartadeja.rupar@ossevnica.si
OPB 10
Marjeta Teražmarjeta.teraz@ossevnica.si
Mateja B. Kovačmateja.kovac@ossevnica.si
Majda Dolinšekmajda.dolensek@ossevnica.si
OPB 11
Barbara Košarbarbara.kosar@ossevnica.si
Katja Lackovičkatja.lackovic@ossevnica.si
Gizela Škodagizela.skoda@ossevnica.si
Veronika P. Zgoncveronika.pecnik@ossevnica.si
OPB LOKA 1
Polonca Gačnikpolonca.gacnik@ossevnica.si
OPB LOKA 2
Milena Zemljakmilena.zemljak@ossevnica.si
OPB Studenec 1
Sonja Revinšek Zalezinasonja.revinsek-zalezina@ossevnica.si
OPB Studenec 2
Hana Aupičhana.aupic@ossevnica.si
JV Sevnica
Vlasta Gučekvlasta.gucek@ossevnica.si
Ivica Jevševar Kovačevićivica.jevsevar-kovacevic@ossevnica.si
Jerneja Drežajerneja.dreza@ossevnica.si
Majda Dolenšekmajda.dolensek@ossevnica.si
JV POŠ Loka
Milena Zemljakmilena.zemljak@ossevnica.si
JV POŠ Studenec
Erika Anzelc Intiharmilena.zemljak@ossevnica.si
Sonja Revinšek-Zalezinasonja.revinsek-zalezina@ossevnica.si