Opis načina dostopa

Opis dostopa preko spleta

Katalog informacij javnega značaja je dostopen na spletnem naslovu http://www.ossevnica.si

Spletna stran omogoča uporabo vseh brskalnikov, priporočamo Mozillo Firefox.

Opis “fizičnega” dostopa

Informacije javnega značaja so fizično dostopne v času uradnih ur na sedežu šole.

Loading

Accessibility