Ekoprogramski svet

ČLANI EKOPROGRAMSKEGA SVETA

Ravnateljica: Jelka Slukan

Koordinatorici: Vesna Butkovič, Mirjana Jelančič

Predstavniki učencev: Robi Pavčnik, Ajda Prah, Rok Kozole, Urška Krajnc, Domen Černič

Predstavniki zaposleni na šoli: Andreja Janc, Danica Pečnik, Marjeta Teraž, Janez Virtič, Drago Slukan, Olga Zemljak, Bojan Rau, Janja Flisek Balog, Aleš Tuhtar, Dragica Hostnik, Kristina Prijatelj, Branka Zabasu, Ernestina Krajnc, Veronika Pečnik Zgonc, Polonca Gačnik, Alenka Dolenc, Tatjana Horjak, Danijela Dornik, Jožica Mlakar, Vlasta Guček, Alenka Bogovič Peklar, Irena Železnik, Gordana  Kenda

Predstavniki staršev: Milena Mastnak, Blaž Jene

Predstavniki lokalne skupnosti: Polona Sirk, Jurij Kuhar, Roman Žveglič

Sevnica, 30. 9. 2008

a

Loading

Accessibility