Člani Upravnega odbora

1.

Jože Dernač

predsednik

dernac.joze@gmail.com

2.

Mojca Sešlar

predstavnica staršev

mojca.seslar@obcina-sevnica.si

3.

Zvonka Jevševar Kumelj

predstavnica šole zvonka.kumelj@siol.net

4.

Veronika Pečnik Zgonc

predstavnica šole

veronika.pecnik@guest.arnes.si

5.

Vlasta Guček

predstavnica šole

vlasta.gucek@guest.arnes.si

6.

Tomaž Rantah

predstavnik staršev

mitonisa@gmail.com

7.

Tanja Košar

predstavnica staršev

tanja.kosar@zrsvn.si

V skladu s Pravili o delovanju šolskega sklada izvaja nadzorno funkcijo ravnateljica Mirjana Jelančič.

Loading

Accessibility