Svet šole

Je najvišji organ zavoda. V Svetu šole je 11 članov:

  • 3 predstavniki občine Sevnica: Irena Klenovšek, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc
  • 3 predstavniki Sveta staršev: Barbara Janc Marc, Tina Šegš, Rok Vovk
  • 5 predstavnikov šole: Gordana Kenda Kozinc, Alenka Bogovič Peklar, Tomaž Hriberšek, Darinka Jeraj, Martina Trbovc

 

Mandat Svetu zavoda poteče 3. 12. 2025.

Loading

Accessibility