Svet šole

Je najvišji organ zavoda. V Svetu šole je 11 članov:

  • 3 predstavniki občine Sevnica: IRENA KLENOVŠEK, TANJA NOVŠAK, ESTERA GRIVC PUH
  • 3 predstavniki Sveta staršev: MOJCA KAJTNA, ROK VOVK, ANA VURNEK
  • 5 predstavnikov šole: JANKO SOTOŠEK, PETRA JESIH, MARTINA TRBOVC, ANDREJA VAJDIČ, ANDREJA JANC

 

Mandat Svetu zavoda poteče 3. 12. 2021.