Katalog informacij javnega značaja – za starše

Spletišče informacij javnega značaja omogoča obiskovalcem spletne strani neposredni vpogled v delo organov in dostop do posameznih dokumentov, ki jih lahko neomejeno uporabljate. Informacije zagotavljajo največjo mero verodostojnosti, saj so posredovane v obliki, v kateri se tudi dejansko nahajajo pri posameznem organu.

Katalog vsebuje osnovne podatke o zavodu (šoli), o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo zavoda in podatke o kontaktnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja, in vodij posameznih organizacijskih enot.

Do posameznih vsebin Kataloga informacij javnega značaja dostopate preko postavk menija (kazala).

Loading

Accessibility