Obrazci

ZBIRNIK OBRAZCEV

Obrazci za učitelje
Evidenca plačljivih dejavnosti – pedagoški delavci
Evidenca dodatno opravljenih ur- nepedagoški delavci
Pisna izjava z dokazili o upravičenosti do povračila stroškov prevoza na delo
Vloga za izrabo letnega dopusta
Vloga za odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin
Vloga za koriščenje dodatno opravljenih ur

 

Loading

Accessibility