Občinsko tekmovanje “Kaj veš o prometu” 2019

Objavljeno: 21.05.2019 | Avtor: Renata Podlesnik

Občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«

Včeraj je bilo na naši šoli 51. občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«. Učence in njihove mentorje so pozdravili in nagovorili naša ravnateljica Mirjana Jelančič, koordinator tekmovanja in predstavnik Občine Sevnica Borut Simončič ter komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič. Pri izvedbi tekmovanja pa je sodelovala še Avtošola Prah Sevnica.

Učenci so morali pokazati teoretično znanje na pisnem ocenjevanju in ga nato uporabiti še v praktičnem delu pri vožnji po sevniških ulicah. Njihovo spretnost na kolesu oziroma s kolesom pa so ocenili na posebnem poligonu pred šolo.

Za našo šolo so tekmovali Žiga Plazar, Blaž Nepužlan, Amadej Krnc, Brin Samec, Klemen Župevc in Žiga Seničar ter na koncu osvojili ekipno tretje mesto.  Drugo mesto je zasedla ekipa  iz OŠ Milana Majcna Šentjanž, zmagali pa so učenci OŠ Blanca. Tudi med posamezniki so bili najuspešnejši Blančani, saj si je zlato medaljo priboril Maj Starič iz OŠ Blanca, ki je kot zmagovalec za nagrado prejel še novo kolo, s tretjim mestom pa je uspeh blanške šole dopolnil Sani Abram. S srebrom med posamezniki se lahko pohvali Maj Zamida iz OŠ Krmelj.

Pri razglasitvi rezultatov se nam je pridružil tudi župan Srečko Ocvirk, ki je pokale, medalje in nagrade tudi podelil. V sklepnem nagovoru pa je poudaril, da je namen tekmovanja predvsem to, da se učenci opremijo z ustreznim znanjem za čim večjo varnost.

Renata Podlesnik Pajk

Tekmovanje v znanju naravoslovja KRESNIČKA

Objavljeno: 16.05.2019 | Avtor: Darinka Jeraj
  1. 2. 2019 je bilo šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja KRESNIČKA. Sodelovalo je 21 učencev od 3. do 7. razreda.

Učenci so se pomerili v poznavanju in izvedbi naravoslovnih poizkusov. Vsebine predpisanih eksperimentov so bile iz biološkega, kemijskega, fizikalnega, astronomskega, geografskega in geološkega področja.

Učenci so se pripravljali na tekmovanje pod mentorstvom učiteljic Mateje Prah, Darinke Jeraj in Alenke Povšič.

Bronasto priznanje je prejelo 12 učencev:

  1. razred (POŠ Studenec): Aljaž Kovač in Zarja Zgonc,
  2. razred: Izabela Kobal in Vita Mihajlović,
  3. razred: Klara Požun, Tjaša Jesih in Kaja Vilčnik,
  4. razred: Žanin Cesar in Zara Stanič,
  5. razred: Jaka Kolman, Luka Ržen in Emanuela Kleindiest.

Vsem iskreno čestitamo!

Mentorici:

Alenka Povšič in Darinka Jeraj

SREBRNA NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ZNANJU IZ VESELE ŠOLE

Objavljeno: 13.05.2019 | Avtor: Darinka Jeraj

Marca 2019 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju Vesele šole. Učenci smo morali pokazati znanje zelo širokega spektra. Raziskovali smo lutke, denar, Nikolo Tesla, slikarstvo na Slovenskem, vodo, govorniške spretnosti ter še veliko drugih zanimiv tem.

V znanju smo se pomerili učenci od 4. do 9. razreda. Osem učencev, in sicer Jakob Jazbec, Adrijan Miljanović, Andreja Urh, Lara Marić, Žanin Cesar,  Ema Tretnjak, Sara Rantah in Hana Držanič, smo dosegli bronasto priznanje. Meni pa je uspelo zbrati dovolj točk za uvrstitev na državno tekmovanje, ki je bilo 10. 4. 2019, na Osnovni šoli Leskovec.

Tokrat je bilo potrebno predelati še vse dodatne teme, ki so bile objavljene v reviji Pil. Skoraj vsak dan sem ponavljala gradivo in se pripravljala na tekmovanje pod mentorstvom učiteljice Darinke Jeraj. Včasih sem mislila, da mi ne bo uspelo, vendar je bil moj trud poplačan. Ponosna sem, da sem dosegla srebrno priznanje na državnem tekmovanju.

Tudi naslednje leto se bom udeležila Vesele šole, ker širim svoje znanje na hudomušen in igriv način.

Zapisala: Lara Marić, 5. a

Iskrene čestitke vse učencem za dosežke in trud.

Mentorica: Darinka Jeraj

Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 7

Objavljeno: 13.02.2019 | Avtor: Gordana Kenda Kozinc

film Črna

Naši mladi filmski navdušenci so pod mentorstvom Jelke Slukan in somentorstvom Tomaža Pavkoviča ponovno zavihali rokave in v letošnjem šol. letu že 7. leto zapored ustvarili novo filmsko stvaritev z naslovom Črna.

Tričlanska komisija v sestavi Gordane Kenda Kozinc (predsednica), Barbare Košar (članica) in Valentine Žveglič (učenke) je ob pregledu vsega zapisanega gradiva ter ogledu filma prišla do zaključka, da delo v celoti ustreza zahtevam, ki so navedene v 7., 8. in 9. točki Razpisa, zato prejme bronasto priznanje in je nadalje uvrščeno na regijsko tekmovanje.

Film je nastal po književni predlogi Bogdana Novaka Bela past, v kateri eden izmed književnih junakov zaradi zavisti in ljubosumnosti prepusti svojega tovariša na milost in nemilost v snežnem metežu. Na srečo mu vest še pravočasno potrka na srce in dušo, da stori odločilen korak, s katerim sicer tvega lastno življenje, da reši prijatelja. Tako se za svoje slabo dejanje pokesa in popravi svojo napako. Enako sporočilo nosi tudi Črna. Ida in Nika sta zavistni in ošabni filmski junakinji, ki želita škodovati svojima prijateljicama Lari in Izi. Dekleti se prav tako arogantno obnašata tudi do ostalih filmskih junakov. Toda skrivnostno bitje, Črna, ki se pojavi v več kadrih, povzroči, da se v negativnima junakinjama prebudi vest. Obe sprevidita svoja napačna ravnanja in se opravičita prijateljicam za vse slabo, ki sta ga storili. Na koncu dobro premaga zlo.

Originalnost nastalega filma je v samem izboru žanra, saj gre za preplet drame z grozljivimi elementi (lik Črne). Pohvaliti je potrebno tudi neomajnost in vztrajnost celotne ekipe, saj je velik del svojih kadrov posnela v idilični pokrajini pokljuškega gozda in previsne stene. Snemanje v naravi, tako rekoč pod milim nebom, je od mladih ustvarjalcev zahtevalo veliko energije. Ne samo dobro fizično pripravljenost, ampak tudi ogromno truda in iznajdljivosti, zlasti pri iskanju ustrezne zvočne jakosti in vidnosti, saj so želeli, da se ti prizori odvijajo v temi. S tem so stopnjevali napetost dogajanja in grozljivost Črne. Hvalevredna je tudi njihova odločitev, da v film vnesejo elemente tako slovenske naravne (Pokljuka) kot tudi kulturne dediščine (motiv črnih žena). Že na samem začetku filma izvemo, kako ena izmed filmskih junakinj v Valvasorjevi Slavi Vojvodine Kranjske bere o pojavu skrivnostnih črnih žena. Zanimiva je tudi njihova odločitev, da svojo igralsko zasedbo obogatijo tudi s štirinožnim prijateljem.

Mladim filmarjem je tudi tokrat z veliko ustvarjalne domišljije uspelo posneti film, v katerem nastopajo liki, ki v svojih negativnih (ošabnost, zavist …) kot v pozitivnih lastnostih (prepoznati svoje napake, jih popraviti; prositi za opravičilo) odslikavajo vsakdanje življenje mladih. Da gre za delo mladih ustvarjalcev, je razvidno tudi iz vsebine in dolžine filmskih replik, ki so kratke, saj mladi neradi govorijo na dolgo, če to ni potrebno.

Na koncu lahko tako mentorjema kot mladi filmski ekipi iskreno čestitamo, da jim je z veliko pozitivne naravnanosti, truda in delovne vneme ponovno uspelo izvirno poustvariti še eno književno delo. In če se film začne s kadrom v knjižnici, je prav, da se tam tudi konča. Knjige so naša vrednota, so naše okno v svet, in kjer nastopa domišljija, tam je pot brez meja in omejitev. Tam je naša vést, dobra ali slaba, in čeprav je včasih črna, nas takrat kliče k prebujanju in spreminjanju svojih (slabih) dejanj.

Hvala za človeško (za)vést in hvala za novo stvaritev – film Črna.

Zapisala: Gordana Kenda Kozinc, prof.

Državno tekmovanje Matemček-prostorska predstavljivost

Objavljeno: 4.12.2018 | Avtor: Petra Jesih

V soboto, 24. 11. 2018 je na OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči potekalo državno tekmovanje Matemček. Udeležili so se ga tudi učenke in učenci naše šole in dosegli odlične rezultate. Manca Kosem, učenka 7.a in Kristina Guček, učenka 9. a sta dosegli zlato državno priznanje. Učenca Nal Klatnus (3. c) in Tjaša Jesih (5. a) sta dosegla srebrno državno priznanje. Dosegli smo še 7 priznanj.

Čestitke vsem učencem in mentorjem Milanu Mitroviću, Metki Pinoza, Ernestini Krajnc ter Petri Jesih.

Srebrni na državnem tekmovanju v znanju iz Vesele šole

Objavljeno: 11.06.2018 | Avtor: Darinka Jeraj

V sredo, 11. 4. 2018, je na OŠ Bizeljsko  potekalo državno tekmovanje v znanju Vesele šole. Vse naše udeleženke državnega tekmovanja so dosegle srebrno priznanje.

To pa so:

  • Lara Marić, 4. a
  • Larisa Kozinc, 9. c
  • Ema Štigl, 9. a

Iskrene čestitke!

Odlični rezultati naših učencev na tekmovanju iz znanja zgodovine

Objavljeno: 3.04.2018 | Avtor: Sergeja Seljak

Tudi v tem šolskem letu so naši učenci tekmovali iz znanja zgodovine na temo Predmarčna doba. Veseli nas, da se je tekmovanja udeležilo veliko učencev.

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 39 učencev in 14 najboljših je prejelo bronasto priznanje. Učenci, ki so pokazali največ znanja, so se pomerili v znanju na območnem tekmovanju v Bistrici ob Sotli. Srebrna priznanja so prejeli: Nikolina Ilinčić, Nika Podlogar, Ana Košir, Neli Markl, Izidor Frece in Tomaž Sešlar.

Martin Zeme, Nikolina Ilinčić in Larisa Kozinc so poglabljali znanje z dodatno literaturo in se 17. marca udeležili državnega tekmovanja v Ljubečni. Vsi trije so se odlično izkazali, saj so s pridnim delom doma in v šoli, med 118 učenci dosegli zavidljive uspehe. Nikolina je bila med peščico tistih, ki so prejeli najvišje, zlato priznanje, Martin in Larisa pa srebrno priznanje.

Čestitkam se pridružuje tudi mentorica Marjeta Teraž, ki vam hkrati sporoča, da je bilo delo z vami prijetno in zabavno. Dokazali ste, da lahko ob primernem vodenju in vaši notranji motivaciji dosežete vse cilje, ki ste si jih zadali.

Mentorica Marjeta Teraž

1 zlato priznanje, 7 srebrnih in 4 priznanja na državnem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti

Objavljeno: 11.12.2017 | Avtor: Petra Jesih

25. 11. 2017 se je 12 učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica udeležilo državnega tekmovanja iz prostorske predstavljivosti v Novem mestu. Devetošolka Eva Ocvirk je pod vodstvom mentorja Milana Mitrovića dosegla zlato državno priznanje. Osmošolka Kristina Guček je dosegla srebrno priznanje. Drugošolca Maj Androjna in Klara Gole ter tretješolca Maid Cinac in Luka Radišek so pod vodstvom mentorice Ernestine Krajnc dosegli srebrno državno priznanje. Nija Govekar je dosegla priznanje. Četrtošolka Tjaša Jesih in petošolec Kristjan Hahn sta pod vodstvom mentorice Petre Jesih dosegla srebrno državno priznanje. Šestošolca May Orešek in Tamara Kosem ter sedmošolka Ela Falež  so pod vodstvom Metke Pinoza dosegli priznanje. Čestitke vsem učencem ter mentorjem.

Matemčki

4-krat zlati filmarji Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica

Objavljeno: 16.10.2017 | Avtor: Drago Slukan
     

Povezave do filmov:

Devetarji pa to …

Zabava

Mumija 1. stoletja

V četrtek, 12. 10. 2017, so se naši filmarji odpravili v Izolo na zaključno prireditev 53. srečanja najmlajših filmskih ustvarjalcev. Izmed 70 filmov in video posnetkov so naši mladi ustvarjalci prejeli kar 4 zlata priznanja. Bravo!

In kdo so ustvarjalci in nagrajenci?

Animirani film Zabava so ustvarile Ema Prah, Tamara Kosem, Kalamska Konstans, Nikita Stanič, Leticia Chiara Perc Lisec in Lana Vilčnik, vse učenke 6. razreda.

Zlato priznanje za ”stop motion” animacijo filma Mumija iz 1. stoletja so prejeli Luka Daničič, Kevin Kajtna in Žan Košmerl iz 7.a.

Kar dve zlati priznanji pa prejme film Devetarji pa to…, avtorjev Luke Koritnika iz 9.a in Nives Dobovšek, Žana Seničarja, Primoža Hrovata, Neže Ajde Gabrič ter Sanije Forić, učencev, ki so danes že srednješolci. Zlato priznanje jim je podelila komisija v sestavi Eka Vogelnik, Jan Pirnat, Amir Muratović – to so scenaristi, režiserji, montažerji – in komisija, ki so jo sestavljali učenci zadnje triade.

Učence sta vodila mentorja Jelka Slukan in Tomaž Pavkovič.

Iskrene čestitke vsem!

Spomin na praznične dni še živi – zlato priznanje mladih zgodovinarjev

Objavljeno: 1.06.2017 | Avtor: Metka Pinoza

Učenci raziskovalci sodelujemo pri raziskovanju lokalne preteklosti pod okriljem ZMPS (Zveze prijateljev mladine Slovenije). Tema letošnjega raziskovanja so bili prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč in danes – primerjava. Odločili smo se za najbolj tradicionalno praznovanje – 1. maj, praznik dela. V nalogi smo zbirali podatke iz različnih virov. V veselje nam je bilo terensko delo – intervju. Postregli so nam z informacijami, ki smo jih najbolj potrebovali in jih v knjigah oziroma v ostali literaturi nismo zasledili. Prisluhnili smo dragocenim zgodbam, ki so prežete z vrednotami in življenjskimi modrostmi o preteklosti in praznovanju praznikov.

Nikolina Ilinčič

Zlato priznanje so dosegli naslednji učenci: Tina Rupar (9.a), Črt Pinterič (8.a), Martin Zeme (8.a) in Nikolina Ilinčič (8.c) pod mentorstvom učiteljic Vesne Butkovič in Patricije Redenšek.