Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 7

Objavljeno: 13.02.2019 | Avtor: Gordana Kenda Kozinc

film Črna

Naši mladi filmski navdušenci so pod mentorstvom Jelke Slukan in somentorstvom Tomaža Pavkoviča ponovno zavihali rokave in v letošnjem šol. letu že 7. leto zapored ustvarili novo filmsko stvaritev z naslovom Črna.

Tričlanska komisija v sestavi Gordane Kenda Kozinc (predsednica), Barbare Košar (članica) in Valentine Žveglič (učenke) je ob pregledu vsega zapisanega gradiva ter ogledu filma prišla do zaključka, da delo v celoti ustreza zahtevam, ki so navedene v 7., 8. in 9. točki Razpisa, zato prejme bronasto priznanje in je nadalje uvrščeno na regijsko tekmovanje.

Film je nastal po književni predlogi Bogdana Novaka Bela past, v kateri eden izmed književnih junakov zaradi zavisti in ljubosumnosti prepusti svojega tovariša na milost in nemilost v snežnem metežu. Na srečo mu vest še pravočasno potrka na srce in dušo, da stori odločilen korak, s katerim sicer tvega lastno življenje, da reši prijatelja. Tako se za svoje slabo dejanje pokesa in popravi svojo napako. Enako sporočilo nosi tudi Črna. Ida in Nika sta zavistni in ošabni filmski junakinji, ki želita škodovati svojima prijateljicama Lari in Izi. Dekleti se prav tako arogantno obnašata tudi do ostalih filmskih junakov. Toda skrivnostno bitje, Črna, ki se pojavi v več kadrih, povzroči, da se v negativnima junakinjama prebudi vest. Obe sprevidita svoja napačna ravnanja in se opravičita prijateljicam za vse slabo, ki sta ga storili. Na koncu dobro premaga zlo.

Originalnost nastalega filma je v samem izboru žanra, saj gre za preplet drame z grozljivimi elementi (lik Črne). Pohvaliti je potrebno tudi neomajnost in vztrajnost celotne ekipe, saj je velik del svojih kadrov posnela v idilični pokrajini pokljuškega gozda in previsne stene. Snemanje v naravi, tako rekoč pod milim nebom, je od mladih ustvarjalcev zahtevalo veliko energije. Ne samo dobro fizično pripravljenost, ampak tudi ogromno truda in iznajdljivosti, zlasti pri iskanju ustrezne zvočne jakosti in vidnosti, saj so želeli, da se ti prizori odvijajo v temi. S tem so stopnjevali napetost dogajanja in grozljivost Črne. Hvalevredna je tudi njihova odločitev, da v film vnesejo elemente tako slovenske naravne (Pokljuka) kot tudi kulturne dediščine (motiv črnih žena). Že na samem začetku filma izvemo, kako ena izmed filmskih junakinj v Valvasorjevi Slavi Vojvodine Kranjske bere o pojavu skrivnostnih črnih žena. Zanimiva je tudi njihova odločitev, da svojo igralsko zasedbo obogatijo tudi s štirinožnim prijateljem.

Mladim filmarjem je tudi tokrat z veliko ustvarjalne domišljije uspelo posneti film, v katerem nastopajo liki, ki v svojih negativnih (ošabnost, zavist …) kot v pozitivnih lastnostih (prepoznati svoje napake, jih popraviti; prositi za opravičilo) odslikavajo vsakdanje življenje mladih. Da gre za delo mladih ustvarjalcev, je razvidno tudi iz vsebine in dolžine filmskih replik, ki so kratke, saj mladi neradi govorijo na dolgo, če to ni potrebno.

Na koncu lahko tako mentorjema kot mladi filmski ekipi iskreno čestitamo, da jim je z veliko pozitivne naravnanosti, truda in delovne vneme ponovno uspelo izvirno poustvariti še eno književno delo. In če se film začne s kadrom v knjižnici, je prav, da se tam tudi konča. Knjige so naša vrednota, so naše okno v svet, in kjer nastopa domišljija, tam je pot brez meja in omejitev. Tam je naša vést, dobra ali slaba, in čeprav je včasih črna, nas takrat kliče k prebujanju in spreminjanju svojih (slabih) dejanj.

Hvala za človeško (za)vést in hvala za novo stvaritev – film Črna.

Zapisala: Gordana Kenda Kozinc, prof.

Državno tekmovanje Matemček-prostorska predstavljivost

Objavljeno: 4.12.2018 | Avtor: Petra Jesih

V soboto, 24. 11. 2018 je na OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči potekalo državno tekmovanje Matemček. Udeležili so se ga tudi učenke in učenci naše šole in dosegli odlične rezultate. Manca Kosem, učenka 7.a in Kristina Guček, učenka 9. a sta dosegli zlato državno priznanje. Učenca Nal Klatnus (3. c) in Tjaša Jesih (5. a) sta dosegla srebrno državno priznanje. Dosegli smo še 7 priznanj.

Čestitke vsem učencem in mentorjem Milanu Mitroviću, Metki Pinoza, Ernestini Krajnc ter Petri Jesih.

Srebrni na državnem tekmovanju v znanju iz Vesele šole

Objavljeno: 11.06.2018 | Avtor: Darinka Jeraj

V sredo, 11. 4. 2018, je na OŠ Bizeljsko  potekalo državno tekmovanje v znanju Vesele šole. Vse naše udeleženke državnega tekmovanja so dosegle srebrno priznanje.

To pa so:

  • Lara Marić, 4. a
  • Larisa Kozinc, 9. c
  • Ema Štigl, 9. a

Iskrene čestitke!

Odlični rezultati naših učencev na tekmovanju iz znanja zgodovine

Objavljeno: 3.04.2018 | Avtor: Sergeja Seljak

Tudi v tem šolskem letu so naši učenci tekmovali iz znanja zgodovine na temo Predmarčna doba. Veseli nas, da se je tekmovanja udeležilo veliko učencev.

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 39 učencev in 14 najboljših je prejelo bronasto priznanje. Učenci, ki so pokazali največ znanja, so se pomerili v znanju na območnem tekmovanju v Bistrici ob Sotli. Srebrna priznanja so prejeli: Nikolina Ilinčić, Nika Podlogar, Ana Košir, Neli Markl, Izidor Frece in Tomaž Sešlar.

Martin Zeme, Nikolina Ilinčić in Larisa Kozinc so poglabljali znanje z dodatno literaturo in se 17. marca udeležili državnega tekmovanja v Ljubečni. Vsi trije so se odlično izkazali, saj so s pridnim delom doma in v šoli, med 118 učenci dosegli zavidljive uspehe. Nikolina je bila med peščico tistih, ki so prejeli najvišje, zlato priznanje, Martin in Larisa pa srebrno priznanje.

Čestitkam se pridružuje tudi mentorica Marjeta Teraž, ki vam hkrati sporoča, da je bilo delo z vami prijetno in zabavno. Dokazali ste, da lahko ob primernem vodenju in vaši notranji motivaciji dosežete vse cilje, ki ste si jih zadali.

Mentorica Marjeta Teraž

1 zlato priznanje, 7 srebrnih in 4 priznanja na državnem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti

Objavljeno: 11.12.2017 | Avtor: Petra Jesih

25. 11. 2017 se je 12 učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica udeležilo državnega tekmovanja iz prostorske predstavljivosti v Novem mestu. Devetošolka Eva Ocvirk je pod vodstvom mentorja Milana Mitrovića dosegla zlato državno priznanje. Osmošolka Kristina Guček je dosegla srebrno priznanje. Drugošolca Maj Androjna in Klara Gole ter tretješolca Maid Cinac in Luka Radišek so pod vodstvom mentorice Ernestine Krajnc dosegli srebrno državno priznanje. Nija Govekar je dosegla priznanje. Četrtošolka Tjaša Jesih in petošolec Kristjan Hahn sta pod vodstvom mentorice Petre Jesih dosegla srebrno državno priznanje. Šestošolca May Orešek in Tamara Kosem ter sedmošolka Ela Falež  so pod vodstvom Metke Pinoza dosegli priznanje. Čestitke vsem učencem ter mentorjem.

Matemčki

4-krat zlati filmarji Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica

Objavljeno: 16.10.2017 | Avtor: Drago Slukan
     

Povezave do filmov:

Devetarji pa to …

Zabava

Mumija 1. stoletja

V četrtek, 12. 10. 2017, so se naši filmarji odpravili v Izolo na zaključno prireditev 53. srečanja najmlajših filmskih ustvarjalcev. Izmed 70 filmov in video posnetkov so naši mladi ustvarjalci prejeli kar 4 zlata priznanja. Bravo!

In kdo so ustvarjalci in nagrajenci?

Animirani film Zabava so ustvarile Ema Prah, Tamara Kosem, Kalamska Konstans, Nikita Stanič, Leticia Chiara Perc Lisec in Lana Vilčnik, vse učenke 6. razreda.

Zlato priznanje za ”stop motion” animacijo filma Mumija iz 1. stoletja so prejeli Luka Daničič, Kevin Kajtna in Žan Košmerl iz 7.a.

Kar dve zlati priznanji pa prejme film Devetarji pa to…, avtorjev Luke Koritnika iz 9.a in Nives Dobovšek, Žana Seničarja, Primoža Hrovata, Neže Ajde Gabrič ter Sanije Forić, učencev, ki so danes že srednješolci. Zlato priznanje jim je podelila komisija v sestavi Eka Vogelnik, Jan Pirnat, Amir Muratović – to so scenaristi, režiserji, montažerji – in komisija, ki so jo sestavljali učenci zadnje triade.

Učence sta vodila mentorja Jelka Slukan in Tomaž Pavkovič.

Iskrene čestitke vsem!

Spomin na praznične dni še živi – zlato priznanje mladih zgodovinarjev

Objavljeno: 1.06.2017 | Avtor: Metka Pinoza

Učenci raziskovalci sodelujemo pri raziskovanju lokalne preteklosti pod okriljem ZMPS (Zveze prijateljev mladine Slovenije). Tema letošnjega raziskovanja so bili prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč in danes – primerjava. Odločili smo se za najbolj tradicionalno praznovanje – 1. maj, praznik dela. V nalogi smo zbirali podatke iz različnih virov. V veselje nam je bilo terensko delo – intervju. Postregli so nam z informacijami, ki smo jih najbolj potrebovali in jih v knjigah oziroma v ostali literaturi nismo zasledili. Prisluhnili smo dragocenim zgodbam, ki so prežete z vrednotami in življenjskimi modrostmi o preteklosti in praznovanju praznikov.

Nikolina Ilinčič

Zlato priznanje so dosegli naslednji učenci: Tina Rupar (9.a), Črt Pinterič (8.a), Martin Zeme (8.a) in Nikolina Ilinčič (8.c) pod mentorstvom učiteljic Vesne Butkovič in Patricije Redenšek.

Državno tekmovanje v znanju iz Vesele šole

Objavljeno: 21.05.2017 | Avtor: Darinka Jeraj

V sredo, 12. 4. 2017, je bil za dobro uvrščene veselošolce na šolskem tekmovanju poseben dan. Na ta dan je namreč v Artičah potekalo državno tekmovanje iz Vesele šole. Ob 13. 45 se je 8  učencev, polnih znanja,  z mentoricama odpeljalo izpred šole. Ob 14.30 pa se je začelo zares. Nestrpno smo pričakovali tekmovalne pole. Vprašanja so zahtevala kar podrobno znanje veselošolskih prilog in člankov. Vprašanja niso bila pretežka, če si poleg znanja imel še vsaj malo sreče. Po končanem reševanju smo se veselošolci zbrali še v jedilnici artiške osnovne šole, kjer je bila pripravljena pogostitev, nato pa smo se odpeljali nazaj  proti Sevnici.

V naslednjih dneh smo nestrpno pričakovali rezultate. 7 učencev iz naše šole je prejelo srebrno veselošolsko priznanje. Za dosežene uspehe se zahvaljujemo mentoricama Darinki Jeraj in Mateji Blaznik Kovač, ki so si vzele poleg rednih ur krožka še kaj dodatnega časa, da so z nami poglabljale znanje.

Larisa Kozinc, 8. c

Srebrno priznanje na državnem nivoju so dosegli naslednji učenci: Jaka Kolman, 5. b,  Sergeja Šturbej, 5. a, Ema Tretnjak, 5.a , Luka Koritnik, 8. c, Larisa Kozinc, 8. c, Žan Seničar, 9. c in Janez Urban Nepužlan, 9. c.

Vsem iskreno čestitamo.

 

53. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE ZA VEGOVO PRIZNANJE

Objavljeno: 16.05.2017 | Avtor: Darinka Jeraj

V soboto, 22. 4. 2017, je  na OŠ Leskovec pri Krškem potekalo 53. državno tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje. Tekmovanja se je udeležilo tudi 5 učencev  naše šole, ki so dosegli zadostno število točk na šolskem tekmovanju za uvrstitev na državno tekmovanje.

Zjutraj smo se odpeljali v Leskovec. Med potjo sem razmišljal, kako bo šlo na tekmovanju. Ko smo prispeli, smo si najprej ogledali kulturni program. Nato smo malo počakali in kot bi mignil, smo že sedeli v učilnicah ter reševali naloge. Nekatere so bile kar zahtevne, vendar mi je uspelo rešiti vse naloge. Po tekmovanju smo pojedli kosilo in se pogovarjali.

Po nekaj dnevih so bili objavljeni rezultati. Zelo sem se razveselil, ko mi je razredničarka in hkrati mentorica, čestitala za zlato državno  Vegovo priznanje. Tako je bil poplačan ves trudi, ki sem ga vložil za pripravo na tekmovanje.

Tudi ostali tekmovalci so se odlično odrezali. Nika Zatler (5. a), Eva Ocvirk (8. b) in Žan Seničar (9.c) so dosegli srebrno državno Vegovo priznanje iz matematike.

Jaka Kolman, 5. b

Učenke Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica državne ekipne prvakinje v šahu

Objavljeno: 22.04.2017 | Avtor: Petra Jesih

Učenke Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica državne ekipne prvakinje v šahu do 9 let

V soboto, 22. 4. 2017 so se tri učenke Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, Tjaša Jesih, Kaja Vilčnik in Teja Jesih, udeležile ekipnega osnovnošolskega državnega prvenstva za učence in učenke do 9 let. Tekmovanje je potekalo v Kranju in naše učenke so zasluženo zmagale ter skupno dosegle 8 točk. Iskrene čestitke dekletom ter mentorju g. Marjanu Božiču.