Razredniki

Razredniki v šolskem letu 2013/2014

Razred

Razrednik

Sorazrednik

1. A Tanja Žnidaršič Martina Trbovc
1. B Ivica J. Kovačevič Terezija Kunšek
1. C Katja Lackovič Majda Dolenšek
2. A Ernestina Krajnc Tadeja Rupar
2. B Mateja Pompe Polonca Gačnik
2. C Irena Železnik Hana Aupič
3. A Vanja P. Ferenčak Saša Pikl
3. B Mateja Prah Drago Slukan
4. A Zvonka J. Kumelj Mojca Slapšak
4. B Rebeka Dolinšek Janja Kranjc
4. C Mateja B. Kovač Maša Mohorko
5. A Petra Jesih Damjana Z. Lisec
5. B Jožica Mlakar Nuša Gradišnik
5. C Darinka Jeraj Danijela Dornik
6. A Jožica Levstik Majda Horjak
6. B Barbara K. Košar Metka Pinoza
6. C Tatjana Hafner Gizela Škoda
7. A Danica Prnaver Nataša Mlakar
7. B Alenka Dolenc Vera Mihelič
7. C Jelka Slukan Gordana Kenda Kozinc
8. A Vlasta Guček Vesna Butkovič
8. B Janko Sotošek Špela Stanek
8. C Marjeta Teraž Milan Mitrović
8. D Valentina Mlakar Patricija Redenšek
9. A Janja F. Balog Kristina Prijatelj
9. B Igor Povše Janez Virtič
9. C Alenka Povšič Boštjan Slapšak

priponka

Loading

Accessibility