Za učitelje

.

 Anketa Poznavanje in udejanjanje VZGOJNEGA NAČRTA ter PRAVIL ŠOLSKEGA REDA – strokovni delavci

.

Anketa Poznavanje in udejanjanje VZGOJNEGA NAČRTA ter PRAVIL ŠOLSKEGA REDA – administrativno-tehnični delavci

.

Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Policija so sprejeli Dogovor v zvezi z izvajanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Dogovor velja od dne podpisa, in
sicer od 5. decembra 2013.
Podlaga za sprejem dogovora je Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki je bil sprejet pred petimi leti in predstavlja skupaj z Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 pravno podlago za boj proti temu pojavu v naši družbi. Nastal je na podlagi večletnih ugotovitev, kako kompleksen in široko razširjen je pojav nasilja v družini, zato je bilo potrebno sprejeti ukrep, v okviru katerega bo jasno opredeljeno, katere oblike družinskega nasilja poznamo, kaksne vrste pomoči nudimo žrtvam in kako obravnavamo storilca. Zakon opredeljuje otroke kot ranljivo družbeno skupino, ki mora biti še posebej zaščitena. Opredeljeno je tudi, da je otrok žrtev nasilja v družini tudi takrat, ko je prisoten
izvajanju nasilja enega starša nad drugim. Na podlagi zakona so bili zaradi kompleksnosti problematike sprejeti štirje pravilniki štirih resorjev (ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve oz. policijo, ministrstva, pristojnega za zdravje ter ministrstva, pristojnega za izobraževanje). Za področje izobraževanja je nastal med drugim tudi Pravilnik o obravnavi
nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
(Uradni list, st. 104/2009 z 18. 12. 2009).Okrožnica

Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona 0
preprečevanju nasilja v družini

 140

DA NAS UČENCI NE BI PREHITELI

Družabna omrežja so postala del našega vsakdana. Želel bi, da tudi vi spoznate eno najbolj priljubljenih družabnih omrežij – Twitter. (Čivk)

Kaj je Twitter?

Twiter je brezplačno socialno omrežje in storitev, ki omogoča mikro blog strani.

Kaj je mikro blog?

Uporabnikom omogoča, da berejo in pošiljajo kratka sporočila znana kot Twiti (Tweets). Twite poskušamo posloveniti v »Čivke«. Čivki so kratka tekstovna sporočila omejena na 140 znakov, ki so prikazani v profilu uporabnika.

Obvestila o novostih v Twitter profilu so posredovana tudi ljudem, ki sledijo vašim aktivnostim. Sami odločamo komu bomo sledili in komu bomo dovolili, da nam sledi.

Twitter omogoča tudi dodajanje povezav na zanimive prispevke na internetu, tako na  spletnih straneh, kot do datotek. V določene skupnosti skupnosti se vključujemo preko že obstoječih, ki se ločijo z znakom  # in tekstom.

Tukaj boste našli razlago, ki je sicer v angleščini, a dovolj nazorna za vsakogar.

Vaša naloga je, da pokažete interes spoznati to orodje s tem, da mi pošljete e- pošto s kratkim sporočilom: Rad bi »čivkal.

Vse, ki si boste to želeli bom povabil v zbornico šole, kjer si bomo pogledali celoten postopek odprtja novega računa, odprli novo socialno omrežje s svojim imenom in si poslali prve čivke. Ob tem se bomo pogovorili tudi o možnosti uporabe čivkov pri delu z učenci.

V kolikor je kdo že nestrpen si lahko sam odprete račun na povezavi: https://twitter.com

Navodila pa si lahko pogleda v priloženem video vodiču.

Čivkač. Slovenko Podržaj