Skupnost učencev

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT

 

Mentorice: Patricija Senekovič Horjak (prva triada), Mateja Andrinek (druga triada), Gordana Kenda Kozinc (tretja triada)

Udeleženci: učenci od 1. do 9. razreda

Namen srečanj:  uskladiti in uresničiti interese učencev, jim omogočiti, da izrazijo potrebe sovrstnikov in svoje mnenje ter da skupaj poskušajo najti rešitve.

Predvideno število ur: 20

Tema: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH

Osnovne dejavnosti Skupnosti učencev šole:

  • Zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;
  • Spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in Svet šole na morebitne kršitve pravic učencev;
  • Organizira šolske prireditve (ples, družabne prireditve), sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti;
  • Načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, dobrodelne akcije) in predlaga izboljšave bivalnega okolja (skrb za čisto in urejeno okolico šole);
  • Oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
  • Opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci

 

 

Loading

Accessibility