Kaj nas čaka ta mesec

1. 1.

 • NOVO LETO

2. 1.

 • NOVO LETO

3. 1.

 • govorilne ure na centralni šoli, razen za 5. razred
 • KD za 2. razred – Dan pravljic

4. 1.

 • timske konference za 9. razred

5. 1.

 • govorilne ure na POŠ Studenec

6. 1.

 • ND za 4. in 5. razred na POŠ Loka – VODA NEKOČ, DANES, JUTRI (K. Škapin)
 • KD za 2. razred – Dramatizacija pravljic

9. 1.

 • jutranji sestanek

10. 1.

 • roditeljski sestanek za 5. razred
 • roditeljski sestanek za 1. razred
 • ODDATI URE DSD POMOČNIKU
 • občinsko tekmovanje v badmintonu za starejše učenke in učence – Sevnica (D. Grahek)
 • obisk Sveta energije GEN Krško – 4.-9. razred nadarjeni (T. Horjak, J. Mlakar)
 • noč na šoli – 8. in 9. razred nadarjeni
 • glasbena urica na POŠ Loka (S. Božič)

11. 1.

 • CŠOD Jurček za 2. c, POŠ Loka in POŠ Studenec
 • šolsko tekmovanje v namiznem tenisu (J. Sotošek)
 • srečanje v Domu upokojencev Sevnica – 1. c (K. Lackovič)

12. 1.

 • CŠOD Jurček za 2. c, POŠ Loka in POŠ Studenec
 • roditeljski sestanek za 3. razred
 • področno tekmovanje v odbojki za starejše učenke – Krško (V. Mihelič)
 • sestanek skupnosti učencev šole (P. Jesih, D. Prnaver)
 • ŠD za 1. razred – Starejše družabne igre

13. 1.

 • CŠOD Jurček za 2. c, POŠ Loka in POŠ Studenec
 • občinsko tekmovanje v badmintonu za mlajše učenke in učence – Krmelj (D. Grahek)

14. 1.

 • ogled čistilne naprave na Logu – 5. razred nadarjeni (P. Jesih)

16. 1.

 • konferenca UZ – Samoevalvacija
 • področno tekmovanje iz zgodovine (M. Teraž)

17. 1.

 • roditeljski sestanek in govorilne ure na POŠ Loka
 • Knjižna čajanka v šolski knjižnici (D. Dornik)

20. 1.

 • ROK ZA PODPIS O SEZNANJENOSTI Z IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

23. 1.

 • tečaj prilagajanja na vodo za 3. a in b – Hrastnik

24. 1.

 • tečaj prilagajanja na vodo za 3. a in b – Hrastnik
 • ND za 4. in 5. r POŠ Studenec – VODA JE ŽIVLJENJE (A. Janc)

25. 1.

 • tečaj prilagajanja na vodo za 3. a in b – Hrastnik

26. 1.

 • tečaj prilagajanja na vodo za 3. a in b – Hrastnik
 • TD za 4. razred (Z. J. Kumelj)
 • področno tekmovanje za Cankarjevo priznanje

27. 1.

 • tečaj prilagajanja na vodo za 3. a in b – Hrastnik

30. 1.

 • tečaj prilagajanja na vodo za 3. c in obe POŠ – Hrastnik

31. 1.

 • ocenjevalna konferenca – 1.-9. razred
 • ODDATI EVIDENCE DOMAČIH NALOG RAZREDNIKOM
 • tečaj prilagajanja na vodo za 3. c in obe POŠ – Hrastnik
 • nastop učencev Gledališkega kluba za učence 1.-5. razreda (J. Slukan)

Loading

Accessibility