IP_ELE

Pozdravljeni učenci!

Do sedaj ste pretežno praktično obravnavali vsebine elektrotehnike. V teh razmerah praktično ni mogoče izvajati praktičnega dela. Zato bomo vsebine elektrotehnike obravnavali, tako, da bo okolje v katerem ste najboljša podpora.

 

Četrtek, 28. 5. 2020 do 29. 5. 2020

 

Po preverjanju sledi OCENJEVANJE. Test za ocenjevanje je v obliki kviza in podoben preverjanju z enakim obsegom.  Test morate rešiti na dan pouka, pozneje ne bo več dostopen. Dokončne rezultate reševanja testa dobite po pregledu učitelja, enako kot pri preverjanju.

Ocena bo vplivala na zaključno oceno, prav tako vaša aktivnost v času dela na daljavo.

Povezava na TEST je v eAsistentovi učilnici.

Uspešno reševanje

 

 

 

 

 

 

 

Ponedeljek, 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020

V preteklosti smo izdelali elektromotor na enosmerni tok. Ugotovili smo, če v kombinaciji permanentnega  magneta rotorja in elektromagneta v statorju inpulzno spuščamo el. tok v določenem položaju rotorja, pride do odboja oz. vrtenja rotorja. Z obratnim procesom pa dobimo generator. Današnja naloga: PROUČEVANJE DELOVANJA GENERATORJA. Uspešnost opravljene naloge bo vrednotena s točkami.

Vse povezave na nalogo in virtualne poizkuse so v eAsistentovi spletni učilnici.

Želim uspešno reševanje

Učitelj TIT: Janez Virtič

 

 

 

Ponedeljek, 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020

V tem tednu bomo izvedli preverjanje znanja za tem pa tudi ocenjevanje. Prav je, da vsi preizkusite delovanje interaktinost vprašalnika, da ne bo pri ocenjevanju zagat. Po končanem reševanju vprašalnika dobiš rezultat, ki pa ni dokončen. Dokončen rezultat preverjanja je zaključen, ko učitelj pregleda odgovore z vpisom. Vprašalnik se nahaja v eAsistentovi učilnici.

Želim uspešno reševanje

Učitelj TIT: Janez Virtič

 

 

 

 

Sreda, 15. 4. 2020 

Varčna in učinkovita poraba električne energije

Za vsakdanje življenje in delo uporabljamo najrazličnejše naprave in stroje, ki jih poganja električna energija. Z ustreznim izborom naprav in strojev ter uporabo pri opravljanju dela, lahko električno energijo tudi prihranimo. Posledično plačamo manj za opravljeno električno delo (Ae [kWh]).

Delo električnih naprav merimo z električnim števcem, povezava na: Varčna in učinkovita poraba električne energije

 

Želim ti uspešno delo.

Izpolnjeno nalogo pripni med poročila dela v eAsistentovi XOOLTIME učilnici ali pošlji na: janez.virtic@ossevnica.si

Učitelj TIT Janez Virtič

 

 

 

 

Ponedeljek, 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020

Delo električnega toka

S pomočjo električnih strojev in naprav je naše življenje lagodnejše, saj so nam v pomoč pri delu ali pa celo delajo namesto nas. Koliko dela pri tem opravi električna energija, je odvisno od tega kako močan stroj imamo in koliko časa dela.

Naloga

V učbeniku preberi snov o delu električnega toka na strani 45. Nato v preglednico na tej povezavi: Preglednica gospodinjskih strojev, vpiši zahtevane podatke za električne stroje, ki jih uporabljate v gospodinjstvu.

Preglednico izpolni, izračunaj električno delo in strošek za en dan, ki ga opravijo stroji v kuhinji.

Želim ti uspešno delo.

Rezultate dela pošlji na: janez.virtic@ossevnica.si

Učitelj TIT Janez Virtič

 

 

 

Ponedeljek, 30. 3. 2020 do 1. 4. 2020

 

Varovanje električnega kroga in porabnikov pred prevelikim električnim tokom. 

Vzroki za prevelike tokove so lahko preobremenitev napeljav s preveč porabniki ali preobremenjeni porabniki (elektromotor). Okvarjena napeljava ali porabnik lahko povzroča kratek stik, kar pomeni, da tok teče mimo porabnika. Zelo velik električni tok v napeljavah lahko povzroči pregrevanje napeljav in porabnikov ter povzroči požar, zato v električna vezja vstavljamo tokovna varovala, ki jim pravimo varovalke.

Naloga: Prouči varovanje električnega kroga v električnih omrežjih. Preberi razlago v U st. 35 in 36.

Nato v DZ reši naloge na strani 28 in 8. nalogo na st. 29.

Za zanimivost si poglej tudi animirani film NUPO

Na tej povezavi reši kratek KVIZ

Želim uspešno delo, za morebitna vprašanja sem na voljo: janez.virtic@ossevnica.si

Učitelj TIT

 

 

 

MATERINSKI DAN, 25. 3. 2020

Danes je ta dan in priložnost, da mamici, babici namenimo pozornost in izrazimo hvaležnost njej, ki nam je podarila življenje. Karkoli boste naredili, dragi učenci, je vredno, vredno vašega časa in truda.

Spoštovani učenci,  danes z vsem svojem znanjem  tehnike poskrbite za dober zvok in zavrtite to pesem svojim mamam:

 

Učne vsebine pa zamenjajte za pomoč MAMAM ob teh napornih dnevih.

 

 

K obravnavi učne vsebine pristopite le, če vas to veseli in sprošča.

Ponedeljek, 23. 3. 2020 – sreda, 25. 3. 2020

 

VAROVANJE PRED VISOKO ELEKTRIČNO NAPETOSTJO

Da vir električne energije požene električni tok mora le ta imeti električno napetost. Če ima vir, na primer akumulator napetost 12 V (voltov) pravimo, da je poln. Če je v vtičnici napetost in priključeni stroji delujejo, rečemo, da je v omrežju napetost in elektrarne delujejo.

Napetosti so lahko različne velikosti in ob dotiku nenevarne ali smrtno nevarne.

  1. Razišči kako velika je lahko napetost enosmernega in izmeničnega vira, da ob dotiku za človeka ni nevarna in od katere velikosti napetosti že lahko pride do poškodb in posledično smrti.

Za rešitev naloge preberi učne vsebine v U pod naslovom RAZVRSTITVE NAPETOSTI st. 25, st. 26 VAROVANJE PRED VISOKO ELEKTRIČNO NAPETOSTJO do st. 28.

Za zanimivost si lahko o električni napetosti prebereš tudi na spletu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Visoka_napetost

V  DZ reši nalogo 5. o razvrstitvi velikosti napetosti st. 17, ter naloge o »nevarnosti napetosti« na st. 17 in 18.

Želim uspešno delo.

Za morebitne težave pišite na e-naslov: janez.virtic@ossevnica.si

 

Vaš učitelj TIT in elektrotehnike

Ponedeljek, 16. 3. 2020 –  sreda, 18. 3. 2020

Učna vsebina

VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Za pogon električnih naprav in strojev potrebujemo vire električne energije. Ustrezen vir izberemo glede na napravo ali stroj, ki ga nameravamo uporabljati. Viri se med seboj razlikujejo po vrsti in velikosti napetosti, po tokovni sposobnosti, po fizičnem obsegu in po načinu pretvarjanja energije v električno. Različni načini pridobivanja električne energije različno vplivajo na onesnaženost okolja. Okolju najprijaznejši način pridobivanja električne energije je s pomočjo sončnih celic, vetrnih elektrarn kjer je malo posega v okolje.

 

  1. Naloga:

V učbeniku od st. 50 do 53, si preberi vsebino o pridobivanju električne energije.
če učbenika nimaš si pomagaj s spletno stranjo: https://www.esvet.si/

V preglednici razdeli elektrarne glede na vir energije, ki ga pretvarjajo v električno.

Elektrarne primarnih virov Elektrarne alternativnih virov
  1. Naloga:

V DZ od st. 34 do 36 reši naloge 2., 3., 4.

Uspešno delo vam želi učitelj TIT

ostanite zdravi