Dnevi dejavnosti

priponka

Kulturni dnevi:

–      učenci razširjajo in poglabljajo znanja,
–      gledajo, poslušajo in doživljajo gledališko, filmsko, lutkovno, glasbeno predstavo in glasbeni koncert,
–      spoznajo gledališče, opero, kino in kulturno obnašanje v njem,
–      spoznajo kulturne in zgodovinske znamenitosti domačega kraja in krajev v Sloveniji,
–      spoznajo pomen turizma,
–      obiščejo knjižnice, muzeje in galerije in se seznanjajo s pravili bontona,
–      sodelujejo na kulturnih prireditvah šole.

Naravoslovni dnevi:

–      razširjajo in poglabljajo znanja,
–      spoznavajo življenjski prostor (tla, voda, zrak), geologijo, ekologijo,
–      ozaveščajo učence o pomenu zdravja in zdrave prehrane,
–      seznanjajo se z življenjskimi prostori v naravi,
–      obiščejo ustanove, ki se ukvarjajo z naravoslovnimi vsebinami.

Športni dnevi:

–      izvajamo različne dejavnosti v naravi (pohodništvo, kros, orientacija, kolesarjenje,
–      smučanje, sankanje, drsanje, plavanje, igre z žogo …), oplemenitene z ustrezno ekološko naravnanostjo,
–      organiziramo tekmovanja na ravni šole in se jih udeležujemo na področjih, ki se izvajajo pri rednem pouku športne vzgoje (atletika, gimnastika, igre z žogo, namizni tenis, ples, badminton …),
–      seznanjamo jih in ravnamo s pravili »fair playa« oz. športnega obnašanja,
–      seznanjamo in utrjujemo pravila različnih športnih iger in disciplin,
–      spoznavamo različne športne objekte in površine (atletski stadion, smučišča, plavališča, sankališča …),
–      vzdržujemo in razvijamo psihofizično vzdržljivost.

Tehniški dnevi:

–      spoznavamo različna gradiva in njihove obdelave,
–      skrbimo za varstvo okolja,
–      organiziramo obisk obrtnikov, tovarn, srednjih šol ter spoznavamo tehnične poklice,
–      organiziramo obiske tehničnih ustanov, muzejev,
–      seznanjamo učence z energetiko,
–      pri učencih razvijamo ročne spretnosti, vztrajnost in potrpežljivost.

Loading

Accessibility