VPIS V 1.r za šol. leto 2021/22 – uvodne informacije

Objavljeno: 29.01.2021 | Avtor: Damjana Zupančič Lisec

VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Starše obveščamo, da bo vpis v prvi razred na OŠ Sava Kladnika Sevnica, POŠ Loka pri Zidanem Mostu in POŠ Studenec potekal v mesecu februarju. Natančen datum bo objavljen naknadno oz. boste individualno vabilo prejeli po pošti.

Glede na trenutno situacijo boste navodila o izvedbi vpisa skupaj z vabilom in priloženimi obrazci, ki so potrebni za vpis, prejeli po pošti na otrokov naslov. Načrtujemo, da ga bomo izvedli v prostorih šole. Prosimo, da zaradi zagotavljanja varnosti dosledno upoštevate navodila.

V mesecu februarju bomo izvedli vpis, kot ga predvideva zakonodaja. Sestanek za starše z več informacijami o poteku šolskega dne, pripomočkih, ki jih otrok potrebuje ipd. bomo izvedli naknadno. O točnem datumu boste prav tako obveščeni preko vabila, ki vam ga bomo poslali na vaš naslov.

V skladu Zakonom o OŠ morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v  koledarskem letu 2021, v katerem bodo začeli obiskovati OŠ, dopolnili 6 let (rojeni od 1. 1.  do 31. 12. 2015).

Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu.

Starši otrok s stalnim prebivališčem v našem šolskem okolišu boste prejeli pisno vabilo na vpis.

PREPIS

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš, je postopek sledeč:

–   obvezno vpišete otroka pri nas,

–   na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo, najkasneje do 14. marca 2021. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

 

ODLOŽITEV ŠOLANJA ZA ENO LETO

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami odloži začetek šolanja za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje,

  • morate otroka najprej vpisati v 1. razred,
  • oddati vlogo za odložitev začetka šolanja, kateri priložite mnenje strokovnjaka, pri katerem je otrok v obravnavi.

Sledi ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Pri tem so nam v pomoč strokovna poročila s strani strokovnjakov, pri katerih je otrok obravnavan, in so priloga vloge. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj. Odločitev o odložitvi začetka šolanja boste prejeli v obliki izdane odločbe do konca meseca maja 2021.

 

Prosimo vas, da s seboj prinesete na vpogled otrokov osebni dokument ali rojstni list.

Prosimo vas, da hkrati razmislite, če bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo ali varstvo po pouku, saj moramo na podlagi prijavljenih otrok pridobiti soglasje Ministrstva za šolstvo za odobritev oddelkov.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU

V prvem razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet, to je prvi tuji jezik – angleščina. Starši boste ob vpisu prejeli obrazec s prijavnico in soglasjem za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta. S prijavo na neobvezni izbirni predmet le-ta postane obvezen in ga otrok obiskuje do konca šolskega leta.

 

Za vsa vprašanja smo na voljo preko telefona 07/ 81 63 529 ali elektronske pošte damjana.zupancic@ossevnica.si

 

Veselimo se srečanja z vami!

 

 

Loading

Accessibility