Projekt ATS in geografsko raziskovanje vode v Sevnici

Objavljeno: 23.09.2016 | Avtor: mlampret

Osnovna šola Sava Kladnika iz Sevnice sodeluje v mednarodnem projektu ATS2020, ki ga v Sloveniji vodi Zavod RS za šolstvo.  V projektu razvijajo vsepredmetne veščine: komuniciranje, kritično razmišljanje, delo z viri, argumentiranje, raba informacijske tehnologije za načrtovanje in preverjanje uspešnega učenja …

Šole poskušajo razvijati čim bolj uporabne modele dobrega učenja, jih preveriti v praksi in ponuditi drugim šolam. Na OŠ Sava Kladnika so se pri pouku geografije odločili združiti delo v elektronskem listovniku in terensko raziskovanje porečja Save. Učni cilji so bili oblikovani na več ravneh: vsebinski cilji pouka geografije, metodološko-raziskovalni oz. veščinski cilji geografije, splošni in operativni vsepredmetni cilji. Na široki odnosni cilj – vloga vode v pokrajini in sobivanje človeka z njo – so bili vezani ostali cilji: od opazovanja, opisovanja, orientiranja in kartiranja, raziskovanja in dokazovanja, do predstavljanja, prikazovanja, beleženja, arhiviranja in javnega nastopanja.

Učenci so pri pouku in v spletnem okolju najprej zasnuli cilje svojega učenja in merila ter seznam dokazil, s katerimi bodo sami ali ob povratni informaciji sošolcev in učiteljice Marjete Teraž preverili doseganje učnih ciljev. 15. septembra so odšli na dveurno 3-kilometrsko raziskovalno pot ob Savi. Ob poti sta učenca Nik Kragl in Primož Hrovat predstavila načine orientiranja ob reki ter vzroke in posledice poplav ter možnosti za obvarovanje pred njimi. Opravili so več vremenskih, hidroloških in drugih pokrajinskih meritev, jih zapisali in obenem odgovorili tudi na vprašanja.

Da bi bilo učenje bolj pristno, so terensko raziskovanje združili s projektom Označimo poplavo, ki jo vodijo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje in  hidrogegografska komisija Zveze geografov Slovenije. Peter Frantar, Florjana Ulaga in Marjan Jarnjak, predstavniki projekta, so opisali dosedanje dejavnosti po različnih pokrajinah v Sloveniji in predstavili spletno aplikacijo Sporoči poplavo, v kateri lahko vsakdo objavi fotografijo poplave, njen opis in označi njeno mesto v interaktivni zemljevid. Borut Simončič, predstavnik Občine Sevnica, je pojasnil vodne razmere v občini in dejavnosti in ukrepe ob poplavi; vsi pa so odgovarjali tudi na vprašanja učencev. Za zanimiv in motivacijsko učinkovit začetek predstavitev je poskrbela učenka Neža Ajda Gabrič s pesmijo o reki.

Na koncu terenskega dela so se učenci s pomočjo zemljevidov, kompasov in naprav GPS pozabavali še z orientacijsko nalogo in poiskali zaklad. Ko so se vrnili v šolo, so ovrednotili svoje delo; nekateri učenci so predstavili geografsko znanje, ki so ga pridobili, nekateri sodelovalni vidik, nekateri veščinskega, nekateri pa vtise, ki so jih zbrali. Končni razmislek o učenju in pouku ter dokazila – snemali so tudi film in fotografirali, bodo objavili v spletnem listovniku.

opazovanje1

Prva navodila pred odhodom na teren.

opazovanje4

Učenci so morali ugotoviti in zmeriti razliko med destilirano, vodovodno in vodo iz Save ter zapisati možne vzroke za razlike.

opazovanje3

Pogovor s strokovnjaki ob tablici, ki označuje, da je leta 1990 Sava praktično povsem zalila podvoz.

opazovanje2

Kemično in fizikalno analiziranje vode.

opazovanje5

Zaključke so opravili v šoli in razmislek zapisali v e-listovnik.

 

Loading

Accessibility