Ogleda gradu Rajhenburg in razstave o trapistih

Objavljeno: 1.04.2019 | Avtor: mlampret

Sedem učenk naše šole smo si v soboto, 16. 3. 2019, podrobneje ogledale grad Rajhenburg in razstavo o trapistih. Zahvaljujemo se gospe Ireni Fürst, ki nam je predstavila življenje in delo trapistov, ki so bili že leta 1664 v Franciji reformiran red cistercijanov. Kot eden najstrožjih meniških redov je v svoje življenje in delo vnesel njihova prvotna stroga pravila. Leta 1881 so menihi samostana Notre-Dame de Dombes iz bližine Lyona v Franciji z denarjem brata Gabriela Girauda kupili grad Rajhenburg s pripadajočo posestjo. Trapisti so živeli po reku »Ora et labora!», kar v slovenščini pomeni MOLI in DELAJ. Imeli so strogo prepoved govorjenja, zato so se sporazumevali z govorico rok. Bili so uspešni poljedelci, sadjarji, živinorejci in vinogradniki. Ukvarjali pa so se tudi z izdelavo sira Trapista in industrijsko proizvodnjo čokolade ter likerjev. Trapisti so bili  prvi na Slovenskem, ki so začeli s proizvodnjo čokolade. Skrbno so spremljali tudi razvoj tehnike v tistem času. Imeli so prvi traktor, prvi kombajn s snopovezalko, mlatilnico, pa skobelnik, tiskarski stroj in celo elektrarno. To je bila najstarejša hidroelektrarna na enosmerni električni tok na Spodnjem Štajerskem. Med drugo svetovno vojno so grad Rajhenburg zasedli Nemci in ga spremenili v največje preselitveno taborišče za izgon Slovencev. Po vojni je bil red menihov trapistov ukinjen, grad pa nacionaliziran.

Petra Marolt, 9. c

Loading

Accessibility