OBVESTILO O UČBENIŠKEM SKLADU IN POTREBŠČINAH ZA 2020/2021

Objavljeno: 29.06.2020 | Avtor: Petra Pučko

Spoštovani starši,

vsi učenci naše šole (centralne šole in obeh podružničnih šol) si lahko brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.

V šolskem letu 2020/21 bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotovilo finančna sredstva za nakup učnih gradiv za celotno 1. triletje. To pomeni, da bo učna gradiva (učbenike in delovne zvezke) za 1., 2. in 3. razred nabavila šola. Potrebščine kupite starši sami.

KOMPLETE UČBENIKOV si učenci izposodijo iz učbeniškega sklada.

Če ne želite, da vaš otrok uporablja učbenike iz našega učbeniškega sklada, prosimo, da izpolnite Izjavo o odpovedi učbenikov iz učbeniškega sklada (povezava na obrazec), ki jo podpisano vrnete upravljavki (knjižničarki) učbeniškega sklada najkasneje do 22. 6. 2020.

Ob zaključku pouka učenci izposojene komplete vrnejo v sklad. Če učenec vrne poškodovan(e), uničen(e) ali izgubljen(e) učbenik(e), je po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov potrebno plačati odškodnino.

DELOVNE ZVEZKE in potrebščine po izboru učiteljev kupite v knjigarni, ki jo izberete sami.

Prosimo, da preverite istovetnost seznamov na naročilnicah ponudnikov (knjigarn)  z aktualnim seznamom učnega gradiva, saj za napake pri tiskanju ne odgovarjamo.

Na spodnjih povezavi najdete aktualne sezname učnega gradiva za šolsko leto 2020/2021, ki so jih izbrali učitelji posameznih strokovnih aktivov.

POVEZAVA DO SEZNAMA UČNEGA GRDIVA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

S spoštovanjem,

 

Mirjana Jelančič, prof.,
ravnateljica

Danijela Dornik, univ. dipl. bibl.,
upravljavka učbeniškega sklada

Loading

Accessibility