Stališče učiteljskega zbora OŠ Sava Kladnika Sevnica do sprejemanja daril

Objavljeno: 12.05.2022 | Avtor: Darinka Jeraj

Spoštovani starši!

 

Učiteljski zbor OŠ Sava Kladnika Sevnica ne sprejema daril ob koncu šolskega leta in tudi ob drugih situacijah (npr. novo leto, 8. marec…) od staršev.

Lahko pa starši denar, namenjen za darilo, namenijo v šolski sklad za otroke.

S spoštovanjem,

 

Darinka Jeraj,

skrbnica Načrta integritete OŠ Sava Kladnika Sevnica

 

Zbiralna akcija starega papirja

Objavljeno: 3.05.2022 | Avtor: Aleš Krohne

Zaradi del na zgornjem igrišču, zbiralna akcija v TOREK, 10.5.2022, ODPADE.

Papir zbiramo v sredo, četrtek in petek, po spodnjem razporedu:

 

Videoposnetek ob dnevu zemlje

Objavljeno: 20.04.2022 | Avtor: Aleš Krohne

Videoposnetek se nahaja na povezavi.

KD 8. r.: Filmska vzgoja in ogled filma

Objavljeno: 20.04.2022 | Avtor: Gordana Kenda Kozinc

Jutri, 21. 4. 2022, bodo osmošolci imeli kulturni dan na temo filmske vzgoje. Med drugim si bodo v KD Krško ogledali mladinsko komedijo Bertov dnevnik. Cena vstopnice je 2,5 €/učenca, prevoz plača Občina Sevnica.

Aktiv SLJ

VPIS v 1. razred

Objavljeno: 25.01.2022 | Avtor: Damjana Zupančič Lisec

Spoštovani starši ter drage prvošolke in prvošolci v šolskem letu 2022/23. Vabljeni k vpisu v prvi razred, ki bo potekal v mesecu februarju v prostorih OŠ Sava Kladnika Sevnica ter podružnicah Loka in Studenec. Vabilo s podrobnejšimi informacijami o datumu in načinu vpisa boste v pričetku meseca februarja prejeli na vaš domači naslov (stalno ali začasno prebivališče).

 

Koga vpisujemo v 1. razred?

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli ste starši dolžni v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Letos tako vpisujemo otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2015 in jim je bilo po odločbi odloženo šolanje).

 

Šolski okoliš

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
Seznam otrok iz šolskega okoliša, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

 

Vpis na šolo zunaj šolskega okoliša

Starši lahko vpišejo otroka v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu. Najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Najprej morate otroka vpisati na matično šolo v šolskem okolišu, kamor spadate, nato pa pri nas podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam.

Pred izdajo soglasja o prepisu se matična šola in šola, na katero starši želijo prepisati otroka, medsebojno posvetujeta in dogovorita.

 

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Odložitev šolanja

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. O vlogi bo odločala strokovna skupina. Starši boste o odločitvi do konca meseca maja obveščeni z odločbo.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

 

Za vse morebitne informacije smo vam na voljo preko:

  • e-pošte: damjana.zupancic@ossevnica.si
  • mateja.andrinek@ossevnica.si

ali po telefonu: 07/81 63 513.

 

SPREMEMBA GESLA ZA AAI PRIJAVO

Objavljeno: 24.11.2021 | Avtor: Aleš Krohne

1.Korak

Najprej v brskalniku npr. Google Chrome odpremo spletno stran mdm.arnes.si, kjer se nato prijavimo z AAI računom.

2.Korak

Ko se prijavimo moramo nato klikniti na “Change Password”, kjer si lahko spremenimo svoje geslo.

3.Korak

In nato spremenimo geslo, najprej napišemo trenutno geslo in nato novo, kjer nato še enkrat napišemo novo geslo za AAI prijavo. Novo geslo naj ne bo preprosto, naj ne vsebuje splošno znanih izrazov in naj bo dolgo vsaj 8 znakov.

POTRDITEV/ OBNOVITEV AAI PRIJAVE

Objavljeno: 8.09.2021 | Avtor: Aleš Tuhtar

Pozdravljeni.

Nekaj učencev nas je obvestilo, da so prejeli sporočilo o poteku AAI prijave. Na povezavi so navodila, kako stvar uredite.

POVEZAVA

Lep pozdrav, Aleš Tuhtar