1. c sodeloval v projektu iEARN – Talking kites all over the world

Objavljeno: 3.02.2019 | Avtor: Katja Lackovič

Učenci in učiteljici 1. c smo v okviru projekta iEarn – Talking kites all over the world, izvedli medpredmetni dan z različnimi dejavnostmi. Spoznavali smo različne vrednote kot so strpnost, različnost, spoštovanje, sprejemanje, sobivanje, prijateljstvo, mir, upanje… za boljši svet. Tako smo spoznali Konvencijo o otrokovih pravicah in ugotovili, da k našim pravicam sodijo tudi dolžnosti. Spoznali smo pomen Varne točke in si le-te ogledali na naši šoli. Preko poslušane pravljice Lahkonočnice – Se bosta že sporazumela, smo se učili strpnosti in spoštovanja ter sprejemanja druge etnične skupine in nacionalnega porekla. Izdelali smo papirnate zmaje, na katere smo napisali vrednoto, ki jo želimo sporočiti svetu.”Govoreče” zmaje smo preizkusili na ploščadi pred šolo. Kako visoko so poleteli! Vsak učenec je v svet ponesel svojo vrednoto – vrednoto za boljši svet. 21. marca 2019 bo KITE FLYING DAY, ko bomo ponovno spuščali zmaje in se tako pridružili vsem otrokom sveta.

                                                                                                                                    Katja Lackovič

Loading

Accessibility