ZGO_9

 

Pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo vam pošiljamo svoje elektronske naslove, kjer bomo med tednom dosegljivi v času od 8.00 do 13.00.

Vesna Butkovič: vesna.butkovic@ossevnica.si
Marjeta Teraž: marjeta.teraz@ossevnica.si
Vlasta Guček: vlasta.gucek@ossevnica.si

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

minimalni standardi *,

temeljni standardi **, 

standardi višjih taksonomskih stopenj ***.

Pomembno navodilo: Zapiske, razen nalog v SDZ, piši v zvezek. Čas od 16. do 24. 3. 2020

V primeru težav oziroma pri svetovanju, se lahko v času od 8.00 do 13.00 obrneš na učiteljico, ki te poučuje-vesna.butkovic@ossevnica.si, marjeta.teraz@ossevnica.si,vlasta.gucek@ossevnica.si

 1. ura: GOSPODARSKI IN KULTURNI RAZVOJ SLOVENCEV MED OBEMA VOJNAMA

UVOD: Reši 1. nalogo v SDZ, stran 25.

Ustno odgovori! Kateri dejavniki vplivajo na gospodarski razvoj države (povezava z geografijo)?

NOVA SNOV:

Vsi učenci zapišete  odgovore v povedih v zvezek tako, da boste dobili smiselni sestavek.

 1. točka: HITER RAZVOJ SLOVENSKE INDUSTRIJE:

– Zakaj je bila slovenska industrija najbolj razvita?

– Najpomembnejše vrste industrije

– Promet med obema vojnama

– Kdo so bili lastniki podjetij in bank?

 1. točka: KMETIJSTVO:

– Težave kmetijstva

– Kakšne posledice je v kmetijstvu povzročila gospodarska kriza?

 1. točka: POMEN SLOVENŠČINE IN KULTURNE USTANOVE NACIONALNEGA POMENA:

– Opiši pomen šolstva in vlogo slovenščine!

– Poimenuj najpomembnejše kulturne ustanove med obema vojnama!

 1. točka: NAPREDEK V UMETNOSTI:

– Samo naštej področja razvoja umetnosti, le pri arhitekturi podrobno.

 1. točka: RAZVOJ ŠPORTA MED OBEMA VOJNAMA:

– Poimenuj športni društvi!

– Razvoj športnih panog

– Športne osebnosti in njihovi dosežki.

 PREVERJANJE: Reši naloge v SDZ, stran 25- 30. Za učence z DSP pa samo del nalog – SDZ, stran 26/2; stran 27/3 a, b in 27/4.

___________________________________________________________________________________________________

Pomembno navodilo: Zapiske, razen nalog v SDZ, piši v zvezek.

 1. in 3. ura (velik naslov teme): DRUGA SVETOVNA VOJNA NA SLOVENSKEM

Podnaslov: OKUPACIJA SLOVENSKEGA OZEMLJA IN UPOR PROTI OKUPATORJU

 UVOD:

Reši nalogo 1 v SDZ, stran 32. Če naloge ne znaš rešiti, poišči vsebine v SDZ, prvi del.

NOVA SNOV:

Zapiši odgovore v povedih v zvezek tako, da boš dobil smiselni sestavek.

 1. NAPAD NA JUGOSLAVIJO- Kdaj in katere države? Pomoč – SDZ, stran 32/naloga 1.
 2. KATERE POKRAJINE SO ZASEDLI POSAMEZNI OKUPATORJI? Pomoč- SDZ, stran 33/3.
 3. OPIŠI RAZNARODOVALNO POLITIKO OKUPATORJA!
 4. KAKO SE JE NA OKUPACIJO ODZVALA KOMUNISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE IN KAKO MEŠČANSKI TABOR? Ne pozabi omeniti Osvobodilne fronte! V SDZ, stran 34 reši nalogo 4.
 5. OPIŠI RAZNOLIKE OBLIKE ODPORA! Ne pozabi na koncu omeniti partizanske čete.
 6. OPIŠI REAKCIJO OKUPATORJA NA ODPOR.
 7. KAJ POMENI POJEM OSVOBOJENO OZEMLJE IN KDO JE PREVZEL OBLAST NA TEM OZEMLJU?

Učenci z DSP prav tako odgovorijo na zgornja vprašanja v zvezek,  v SDZ pa rešijo samo nalogo 1/stran 32 in nalogo 3/stran 33.

PREVERJANJE: Ustno odgovori na vprašanja – SDZ, stran 43/PONOVI- prvih 5 vprašanj.

PRAVILNI ZAPISI V ZVEZEK V ČASU OD 16. DO 20. 3. 2020

ZGO 9 REŠITVE

________________________________________________________________________________________________________

REŠITVE NALOG V SDZ . PREVERI IN DOPOLNI!

REŠITVE NALOG V SDZ, 25- 30.- GOSPODARSKI IN KULTURNI RAZVOJ SLOVENCEV MED OBEMA VOJNAMA

REŠITVE NALOG V SDZ. REŠITVE NALOG V SDZ, stran 32-34. DRUGA SVETOVNA VOJNA NA SLOVENSKEM

 ______________________________________________________________________

Draga učenka, dragi učenec,

pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo bomo vsaj na e-zvezi. Pošiljamo vam svoje spodnje e-naslove, ki jih boste uporabili za e-komunikacijo s svojo učiteljico zgodovine, geografije, DKE: vlasta.gucek@ossevnica.si,marjeta.teraz@ossevnica.si,vesna.butkovic@ossevnica.si. Zagotovo bomo v kratkem uspeli vzpostaviti še kakšen nov način komunikacije. Vas pravočasno obvestimo.

Naloge oz. vsebine, ki vam jih posredujemo na spletni strani šole, so namenjene vsem vam, saj večinoma zajemajo minimalne in temeljne standarde znanj, zato jih rešujete vsi. Nikakor pa se ne ustrašite tudi zahtevnejših nalog. Morda vam bo v pomoč spodnja barvna lestvica glede zahtevnosti nalog in vsebin, ki vam jih posredujemo: minimalni standardi (zelena barva- obvezno reševanje), temeljni standardi (modra barva- obvezno reševanje), standardi višjih taksonomskih stopenj (rdeča barva – izbirno).

POUK NA DALJAVO V ČASU OD 23. 3. DO 27. 3. 2020

 1. DOKONČAJ Z NALOGAMI PREJŠNJE URE. 9. RAZRED ZGO – 3. URA od 23. do 27. 3.
 2. PREVERI PRAVILNE REŠITVE V SDZ IN V ZVEZKU. Rešitve so pripete zgoraj v zavihku.
 3. Sredi tedna boš dobil nova navodila za naslednjo učno snov.
 4. NOVA NAVODILA: 2. ura v tem tednu –  ZGO 9- SPOPAD MED SLOVENCI (4. URA)
 5. Ob koncu tedna ti prilagam povratno informacijo o učne enoti Spopad med Slovenci. Dopolni, preveri, popravi odgovore. ZGO 9- SPOPAD MED SLOVENCI (4. URA)- povratna informacija  in rešitve SPOPAD MED SLOVENCI REŠITVE V SD

 6. POUK NA DALJAVO V TRETJEM TEDNU OD 30. 3. DO 3. 4. 2020

  1. V tem tednu boš prvo šolsko uro obdelal novo snov.ZGO 9 POUK NA DALJAVO – TRETJI TEDEN +++POVRATNA INFORMACIJA SDZ- RAZVOJ NOVE OBLASTI MED VOJNO
  2. Drugo šolsko uro pa boš pregledal/a še enkrat vso gradivo, ki si ga ustvaril/a v teh treh tednih – zapiske v zvezku, rešitve nalog v SDZ. V pomoč ti je spletna stran šole, kjer so zapisana vsa navodila in rešitve dela od začetka do danes.
  3. Učiteljici, ki te poučuje, boš posredoval dokaz o svojem delu v zvezku preko spletne učilnice. Le v skrajnem primeru preko e-pošte (vesna.butkovic@ossevnica.si,vlasta.gucek@ossevnica.si,marjeta.teraz@ossevnica.si).

  ______________________________________________________________________

  POUK NA DALJAVO V ČETRTEM TEDNU OD 6. 4. DO 10. 4. 2020

1. URA: Zapiske  iz zvezka pošlji v spletno učilnico ali preko e-pošte učiteljici, ki te poučuje. Domače delo v Word dokumentu KONEC DRUGE SVETOVNE VOJNE V SLOVENIJI ali pa preko Power Pointa KONEC DRUGE SVETOVNE VOJNE V SLOVENIJI

Pravilni zapisi v zvezku. KONEC DRUGE SVETOVNE VOJNE V SLOVENIJI- REŠITVE

TOREK, 7.4.2020 – Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila za delo najdete pod rubriko AKTUALNO.

Za tiste učence, ki še ne znate shraniti zapiske – kako shranim zapiske_učenci

____________________________________________________________________________

5. TEDEN POUKA NA DALJAVO –   DELO ZA SREDO, 15. 4. 2020

Reši učni list SLOVENCI V ČASU OD 1914 do 1939- ZGO 9 -PONAVLJANJE-SLOVENCI-MED-1914-1939

Ne pozabi odgovoriti na zastavljeni vprašanji v spletni učilnici.

Prilagamo povratno informacijo- REŠITVE UČNEGA LISTA SLOVENCI-MED-1914-1939 -UTRJEVANJE SNOVI

____________________________________________________________________________

6. TEDEN POUKA NA DALJAVO – POUK PO URNIKU (22. 4. 2020)

1. PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE SLOVENCEV V 20. STOLETJU: DRUGA SVETOVNA VOJNA- SLOVENCI UTRJEVANJE IN PREVERJANJE

2. PREVERJANJE ZNANJA: OBVEZNO ODGOVORI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA V SPLETNI UČILNICI.

____________________________________________________________________________REŠITVE:  DRUGA SVETOVNA VOJNA- SLOVENCI PREVERJANJE

7. TEDEN POUKA NA DALJAVO- POUK PO URNIKU 6. 5. 2020

 1. PONOVNO PONOVI OBA PREVERJANJA ZNANJA SLOVENCI V ČASU PRVE SVETOVNE VOJNE IN V MEDVOJNEM OBDOBJU TER SLOVENCI V ČASU DRUGE SVETOVNE VOJNE (Glej nazaj na spletno stran šole ali v spletno učilnico ali v svoj zvezek.)
 2. REŠI SPLETNI KVIZ PREVERJANJA V SPLETNI UČILNICI.
 3. PREGLEJ POVZETEK MINIMALNIH STANDARDOV ZNANJ: POVZETEK SLOVENCEV 1914-1945- MINIMALNI STANDARDI ZNANJ
 4. NASLEDNJI TEDEN, V SREDO, 13. MAJA, BOMO PISALI OCENJEVANJE ZNANJA IZ TEME SLOVENCI V ČASU OD 1914 DO 1945.
 5. POVRATNA INFORMACIJA PREVERJANJA
 6. Še enkrat! POVZETEK GRADIV -SLOVENCI OD LETA 1914 DO 1945-1

___________________________________________________________________________

ZGODOVINSKA BRALNA ZNAČKA ZGODOVINSKA BRALNA ZNAČKA V ČASU POUKA NA DALJAVO.

________________________________________________________________________________

8. TEDEN POUKA NA DALJAVO                  13. 5. 2020

Jutri, 13. 5. 2020, bo pisno ocenjevanje iz teme Slovenci 1914-1945. Začetek bo ob 10.00 v spletni učilnici.

POVRATNA INFORMACIJA ZGODOVINA 9. RAZRED

9. TEDEN POUKA NA DALJAVO                         20. 5. 2020

KOMUNISTIČNI PREVZEM OBLASTI IN PRVA POVOJNA LETA