ZGO_8

Pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo vam pošiljava svoja elektronska naslova, kjer bova med tednom dosegljivi v času od 8.00 do 13.00.

Vesna Butkovič: vesna.butkovic@ossevnica.si
Marjeta Teraž: marjeta.teraz@ossevnica.si

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

minimalni standardi *,

temeljni standardi **, 

standardi višjih taksonomskih stopenj ***.

ZGODOVINA 8 – 1. ura v tednu od 16. Do 20. 3. 2020

Za današnje delo boš potreboval/a RAZISKUJEM PRETEKLOST samostojni delovni zvezek 2.del

I. V zvezek čez dve vrsti zapiši naslov VZPON MEŠČANSTVA

Prvi podnaslov : DUNAJSKI KONGRES

  1. Preberi besedila v samostojnem delovnem zvezku str.56-60 .

Reši 1. nalogo v SDZ na str. 56 (v pomoč naj ti bo znanje o Napoleonu)

Reši 2.in 3.  nalogo v SDZ na str.57 (nanašata se na besedilo na strani 56)

Reši 4 in 5. nalogo v SDZ str. 58 – 59 (uporabljaj priložena zemljevida).

III. Zapis o predelanem gradivu naj vsebuje odgovore na vprašanja v samostojnem delovnem zvezku str. 60 PONOVI.

___________________________________________________________________________________________________________

PREBERI, ČE TE ZANIMA.

Kako je nastala sacher torta?

Ali poznate zgodbo najbolj slavne avstrijske sladice? Nastala je po naključju, 5. decembra pa je v čast torti celo državni praznik.

5.decembra 1832 je avstrijski vojvoda Wenzel von Metternich priredil gala večerjo za plemiče. V želji, da bi nanje naredil vtis, je svojemu slaščičarju naročil naj naredi sladico, ki je ne bodo pozabili. A zgodila se je smola, da je glavni slaščičar zbolel in je težka naloga padla na ramena 16-letnega vajenca Franza Sacherja. Ko je vojvoda slišal, kaj se je zgodilo in ni mogel ničesar več ukreniti, je dejal: “Samo, da me nocoj ne bo sram.”


Fantič se je znašel pred odgovorno nalogo. Vedel je, da nima dovolj izkušenj, da bi si lahko privoščil popolno novost, zato je vzel preizkušeno sladico in jo posladkal po svoje. Znano je namreč, da je Conrad Hagger v svoji kuharici iz leta 1718 opisal recept za izdelavo čokoladne torte. Leta 1749 sta v Dunajski kuharici (Wienerisches bew{-15452}hrtes Kochbuch) avtorja Gartler in Hickmann med več sto zbranimi recepti prav tako omenjala torto iz jajc, masla in čokolade.

Dejstvo je, da je mladi Sacher v obeh knjigah dobil navdih, pika na i pa je bila marelična marmelada in preliv iz grenke čokolade, ki sta bila njegova domislica. Tako se je rodila sladica primerna za odrasle, ki se je niso sramovali niti moški.

Navdušenje med povabljenimi gosti je bilo izjemno, mladenič pa je dobesedno čez noč postal najbolj slaven slaščičar daleč naokoli.

ZGODOVINA 8 – 2.ura v tednu od 16.3.2020 do 20.3.2020

REVOLUCIJA V LETU 1848

REŠITVE ZA TEDEN OD 16.3.2020 DO 20.3.2020

Pozdravljeni osmošolci in osmošolke. Upam, da ste uspešno opravili naloge, ki smo vam jih posredovale. Na spodnji povezavi najdete rešitve.

Prijeten dan želim.

REŠITVE – Dunajski kongres

REŠITVE – REVOLUCIJA 1848

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Draga učenka, dragi učenec,

pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo bomo vsaj na e-zvezi. Pošiljamo vam svoje spodnje e-naslove, ki jih boste uporabili za e-komunikacijo s svojo učiteljico zgodovine, geografije, DKE:

vlasta.gucek@ossevnica.si

vesna.butkovic@ossevnica.si

marjeta.teraz@ossevnica.si

Naloge oz. vsebine, ki vam jih posredujemo na spletni strani šole, so namenjene vsem vam, saj večinoma zajemajo minimalne in temeljne standarde znanj, zato jih rešujete vsi. Nikakor pa se ne ustrašite tudi zahtevnejših nalog.

Morda vam bo v pomoč spodnja barvna lestvica glede zahtevnosti nalog in vsebin, ki vam jih posredujemo:

minimalni standardi (obvezno reševanje), temeljni standardi (obvezno reševanje), standardi višjih taksonomskih stopenj (izbirno).

ZGODOVINA 8 – V TEDNU OD 23.3.2020 DO 27.3.2020

REVOLUCIJE V LETU 1848 

REVOLUCIJA LETA 1848 IN SLOVENCI

♥ ♥♥ BRANJE ZA LJUBITELJE ZGODOVINE – PRAZNIKA, KI STA POVEZANA Z ŽENSKAMI

ZGODOVINA PRAZNIKOV V POVEZAVI Z ŽENSKAMI 

REŠITVE ZA TEDEN OD 23.3.2020 DO 27.3.2020

REŠITVE – Revolucije v letu 1848

REŠITVE – REVOLUCIJA V LETU 1848 IN SLOVENCI

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ZGODOVINA 8 – V TEDNU OD 30.3.2020 DO 3.4.2020 

Pozdravljeni, učenci.

V tem tednu boste 1. šolsko uro obdelali novo snov.  Drugo šolsko uro pa boste pregledali še enkrat vso gradivo, ki ste ga ustvaril v teh treh tednih – zapiske v zvezku, rešitve nalog v SDZ.                    V pomoč vam je spletna stran šole, kjer so zapisana vsa navodila in rešitve dela od začetka do danes. Ne pozabite ! Učiteljici, ki te poučuje, posredujte dokaz o svojem delu preko e-pošte (vesna.butkovic@gmail.com, marjeta.teraz@ossevnica.si) ali preko spletne učilnice.

 Za zdaj pa toliko. Uspešno naredite te naloge, če česa ne razumete sporočite e-pošti ali v spletni učilnici. Pri tem pa ne pozabite tudi na sprostitev.

 Lep pozdrav in ostanite zdravi.

NADALJEVANJE REVOLUCIJA V LETU1848 IN SLOVENCI

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE – VZPON MEŠČANSTVA 1.del 

REŠITVE ZA TEDEN OD 30.3.2020 DO 3.4.2020

REŠITVE – REVOLUCIJA V LETU 1848 IN SLOVENCI NADALJEVANJE 

REŠITVE – Ponavljanje in utrjevanje Vzpon meščanov 1.del 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ZGODOVINA 8 – V TEDNU OD 5.4.2020 DO 10.4.2020 

1. ura

NAVODILA ZA DELO – ZGO 8

POLITIČNE SPREMEMBE V EVROPI V DRUGI POLOVICI 19 st.

2.ura

POLITIČNE SPREMEMBE V EVROPI V DRUGI POLOVICI 19. ST. – 2.DEL 

REŠITVE – SPREMENJENA POLITIČNA PODOBA V EVROPI V II. pol.19.st

TOREK, 7.4.2020

Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti.

Vsa navodila za delo najdete pod rubriko AKTUALNO.

KAKO SHRANITI ZAPISKE V SPLETNI UČILNICI ?

Kako shranim zapiske v spletni učilnici- UČENCI  

 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

ZGODOVINA 8 – V TEDNU OD 14.4.2020 DO 17.4.2020 

ŠIRJENJE DEMOKRATIČNIH PRAVIC v II. polovici 19. st

REŠITVE – ŠIRJENJE DEMOKRATIČNIH PRAVIC v II.POLOVICI 19. st

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZGODOVINA 8 – V TEDNU OD 20.4.2020 DO 27.4.2020 

SLOVENSKO NARODNO GIBANJE V DRUGI POLOVICI 19

REŠITVE – SLOVENSKO NARODNO GIBANJE V II. pol.19.st 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ZGODOVINA 8 – V TEDNU OD 4.5.2020 DO 8.5.2020 

POVZETEK- SLOVENCI V 19.STOLETJU

NALOGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ZGODOVINA 8 – V TEDNU OD 11.5.2020 DO 15.5.2020 

ZGODNJI KAPITALIZEM 

REŠITVE ZGODNJI KAPITALIZEM

V SPLETNI UČILNICI REŠEVANJE SPLETNEGA KVIZA – PREVERJANJE SLOVENCI V 19. STOLETJU

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ZGODOVINA 8 – V TEDNU OD 18.5.2020 DO 22.5.2020 

V SPLETNI UČILNICI REŠEVANJE SPLETNEGA KVIZA –  SLOVENCI V 19. STOLETJU

NALOGE- INDUSTRIALIZACIJA 

NALOGE- INDUSTRIALIZACIJA 8.b

NALOGE- INDUSTRIALIZACIJA 8.c

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ZGODOVINA 8 – V TEDNU OD 25.5.2020 DO 29.5.2020 

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ZGODOVINA 8 – V TEDNU OD 1.6.2020 DO 5.6.2020 

ZNANSTVENO-TEHNIČNA REVOLUCIJA