IP_TJN3

 

NEM 3        25. 5. 2020

UD nemščina 3 ocenjevanje maj2020

 

NEM 3    tor., 12. 5. 2020

NEM 3 12. 5. Thomas, ein nettes Typ prava

Pridevniška sklanajtev

 

NEM 3    sre., 22. 4. 2020

NEM 3 22. 4. 2020 Was fur ein Typ ist Thomas

 

NEM 3 čet., 9. 4. 2020: Tinas Lebensgeschichte

NEM 3 9. 4. Tinas Lebensgeschichte

NEM 3    sre., 8. 4. 2020: Wie war es damals?

NEM 3 8. 4. Wie war es

 

NEM 3 čet., 2. 4. 2020: Präteritum

NEM 3 2. 4. Präteritum

 

NEM 3         sre., 1. 4. 2020

Mein Lebenslauf

NEM 3 1. 4. Mein Lebenslauf

NEM 3        čet., 26. 3. 2020

Perfekt

1.       Preglej rešitve nal. 6. a in b iz U na str. 90. (priloga pdf)
Rešitve lahko najdeš tudi na www.devetletka.net/gradiva/nemščina Wir 3 v Priročniku za učitelja (str. 63).

2.       Nova snov: sestavljeni pretekli čas Perfekt. Prilagam predstavitev v PP, ki jo prepiši v zvezek.
Bistvo je, da ta čas prepoznaš v besedilu in da znaš naslednje glagole postaviti v perfekt: imeti, biti, iti, učiti se, spoznati, narediti.

3.       Spodnje primere zapiši v perfektu:

Ich habe eine Katze.

Du lernst Mathe?

Vati lerne meine neue Freundin kennen.

Wir sind nicht in der Schule.

Ihr geht nach Krško?

Die Schüler machen die Hausaufgaben.

 

NEM 3   sreda, 25. 3. 2020 Muttertag (enako za vse predmete)

 

Pozdravljena!

Za sredo, 18. 3. 2020,: v učbeniku na str. 90 preberi zgodbo, ki je napisana v sestavljenem preteklem času, nemško imenovanem Perfekt. Sestavljen je iz glagola biti ali imeti, ki stoji takoj za osebkom,  in glagola, ki ga postavimo na konec povedi in se začne na ge in konča na -t ali -en; imenujemo ga pretekli deležnik (več preberi v učbeniku na str. 106 in 107). Primer: Ich habe neue Freundin kennen gelernt. (Spoznala sem novo prijateljico.) ALI Du hast ein Text gelesen. (Prebral si tekst.) Pomembno je, da razumeš bistvo besedila. Reši nalogo 6. a tako, da prepišeš vse povedi v zvezek, označiš pravilne in pripišeš, v kateri vrstici si našla to trditev.

Za četrtek, 19. 3. 2020: reši nalogo 6. b tako, da v zvezek napišeš odgovore. V DZ na str. 65 reši 1. nalogo; pri tem si pomagaj s tabelo glagolov v učbeniku na str. 137.

Če potrebuješ pomoč, mi piši na naslov:  jelka.slukan@ossevnica.si