TJA_9

Dragi učenec/ka!

Pred teboj so navodila za delo na daljavo pri pouku tujega jezika angleščine. Učiteljice angleščine smo pripravile, kaj boš sam/a doma delal/a v dveh tednih, ko imamo pouk na daljavo.

Če še nimaš odprtega računa pri iRokus-u, si ga ustvari (koda je v delovnem zvezku).

Četudi nimaš tega računa, najdeš vse v učbeniku, delovnem zvezku, potreboval/a pa boš tudi zvezek in dnevnik učenja. Upoštevaj navodila, delaj zmerno, tolikokrat, kolikor imaš angleščino na urniku. Želimo ti veliko delovne discipline, dobre volje in vztrajnosti.

Verjamemo vate!

S skupnim delom nam bo uspelo!

 

DODATNO OBVESTILO

Da si boš delo laže organiziral/a, te obveščamo, da bomo navodila za pouk na daljavo objavljale trikrat tedensko: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih.

Potrudi se in opravi vse do petka, da boš ob koncu tedna prost/a.

 

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

            minimalni standardi, temeljni standardi, standardi višjih taksonomskih stopenj

 

 

Teden od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020

1. ura

UČ., str. 62: Preberi besedilo Yellowstone’s hot secret.

V zvezek napiši naslov, izpiši besedišče Yellowstone Park (UČ., str. 68) ter še ostalo besedišče, ki ga ne razumeš.

Vse prevedi s pomočjo učbenika ali PONS-ovega slovarja, prilagamo ti povezavo (https://sl.pons.com/prevod).

Nato reši še naslednje vaje, vprašanja in odgovore zapiši v zvezek: UČ., 62: 2A, 2B, 2C

 

2. ura

Preveri svoje delo prejšnje učne ure! Zaradi izjemne situacije ti bomo v navodilih naslednje učne ure vedno pripele rešitve dela, ki si ga opravljal prejšnjo učno uro.

Obnašaj se odgovorno, ne prepisuj rešitev, uporabljaj jih za to, da v resnici preveriš, kaj si prejšnjič naredil/a.

Rešitve najdeš tu: UČ., 62: 2A, 2B, 2C – REŠITVE

Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:

 • DZ, str. 46, nal. 1, 2
 • UČ.,str. 66, nal. 1 (Check that you can)   Vse primere zapiši v celoti v zvezek (4)!
 • UČ., str. 66, nal. 2 (Check that you can)   Vse primere zapiši v celoti v zvezek (6)!

 

3. ura

 • Preveri delo prejšnje ure: REŠITVE UČ., 66, nal. 1, 2 in DZ, str. 46, nal. 1, 2
 • Če slučajno še nimaš izpisanih TV programmes (UČ., str. 124), jih izpiši.
 • UČ., 65: Breaking News: Preberi besedilo, nato v zvezek napiši naslov.
 • Besedišče prevedi (učbenik ali https://sl.pons.com/prevod).
 • Nato naredi nalogo Tasks A – odgovori na vprašanja v dolgih povedih. (UČ., 65)
 • DZ, 47: 1, 2

 

Teden od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020  

  1. ura

 • Preveri delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
  • DZ, 48: 1, 2, 3, 4
  • DZ, 49: 1, 2, 3

 

2. ura

 • Preveri delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ:
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
 • DZ, 91, str. 24a, 24b  Oboje prepiši in to večkrat preberi (First Conditional)
 • DZ, 51, str. 3, 4
 • DZ, 50, str. 2 A, 2B

 

3. ura

 • Preveri delo prejšnje ure: REŠITVE
 • V dnevnik učenja ali v zvezek utrjuj zapis besedišča iz besedil tega in prejšnjega tedna (1 stran A4 formata) in vsaj 10 besed ali besednih zvez uporabi v povedih.

 

Teden od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020     

 

1. ura

 • Danes vadiš prvi pogojnik
 • V zvezek zapiši naslov FIRST CONDITIONAL with if and Natančno preberi zapiske prejšnje ure in bodi še posebej pozoren na rabo IF (če) ter unless (razen če).
 • UČ., str. 73, nal. 4 Preberi.
 • UČ., str. 73, nal. 5A Reši v zvezek.
 • UČ., str. 73, nal. 5B Reši v zvezek.
 • UČ., str. 89, nal. 4.1 Reši v zvezek.
 • UČ., str. 72, 73, nal. 3 Poveži, zapiši samo rešitve.
 • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJE!

 

2. ura

 • Preveri svoje delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ:
 • V zvezek napiši naslov Special Occasions (Posebne priložnosti).
 • UČ., str. 72, nal. 1A  Izpiši besede/besedne zveze v oblačkih in jih prevedi.
 • UČ., str. 72, nal. 1A  Dopiši številko opisa posebne priložnosti.
 • UČ., str. 72, nal. 1B   Prepiši besede/besedne zveze, jih prevedi, dopiši številko slike, ki sodi zraven.
 • UČ., str. 72, nal. 1C   S slušnim posnetkom (interaktivni učbenik) preveri pravilnost. Posnetek lahko najdeš tudi TUKAJ
 • UČ., str. 72, nal. 1C   Za vsako od posebnih priložnosti napiši vsaj en primer.
 • DZ, str. 50, nal. 1A , 1B
 • DZ, str. 51, nal. 5 (To nalogo fotografiraj in fotografijo pripni v spletno učilnico, da bom videla, kaj si napisal/a.)
 • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJE!

 

3. ura 

Preveri svoje delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ:

Dragi učenec, učenka!

Na spletni strani šole imaš opredeljene naloge, glede na standarde znanja. Ker še nismo vzpostavile dvosmerne komunikacije z vsemi, ne vemo, ali si navodila razumel pravilno.

Naloge opravljaš takole:

 • Minimalni standardi = opraviš le rdeče obarvane naloge.
 • Temeljni standardi = opraviš rdeče in modro obarvane naloge.
 • Standardi višjih taksonomskih stopen= opraviš rdeče, modro in zeleno obarvane naloge. 

Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:

 • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI
 • Če česa nimaš urejenega (za nazaj), to naredi do naslednjega tedna, v kolikor imaš vse urejno, čestitam za dobro opravljeno delo – danes si prost/a!

 

 

Teden od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020

 

OD DANES NAPREJ OBJAVLJAMO VSA NAVODILA ZA DELO TUDI V TVOJI SPLETNI UČILNICI ZA ANGLEŠKI JEZIK!

1. ura

 • *V zvezek napiši naslov Weddings.
 • UČ., str. 74: ** 2a: Poslušaj besedilo, nato glasno preberi besedilo.
 • UČ., str. 126: * Prepiši besedišče Weddings in ga prevedi.

 

2. ura: 

”Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko AKTUALNO”.

 

3. ura:

 •    Prevode besedišča Weddings lahko preveriš TUKAJ.
 • * Danes boš reševal/a kviz Kahoot!, najdeš ga na naslednji POVEZAVI:

Če pa ga boš reševal po telefonu, potrebuješ PIN: 0652258

KVIZ REŠI LE ENKRAT, KER JE ŠTEVILO REŠEVANJ OMEJENO IN OSTALI SOŠOLCI NE BODO MOGLI UŽIVATI, KOT SI TI!

 • * V spletno učilnico napiši svoj rezultat in mnenje o kvizu, kako ti je šlo.

 

Teden od 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020

1. ura 

 • DZ, str. 90: * Preberi 22a in 22b (Will Future in Going to Future). Bodi realen, kritično presodi svoje znanje. Če si pozabil pravila za oba slovnična časa, teorijo tudi prepiši.
 • DZ, str. 52: * 1, *2
 • DZ, str. 53: *3, **4, ***5, ***6
 • *V spletni učilnici reši kratko PREVERJANJE.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

Teden od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020

1. ura

 • Preveri svoje delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ.
 • * V zvezek napiši naslov Glagol »look«, prepiši glagol s svojimi konotacijami in prevode. Učni zapis najdeš TUKAJ:
 • UČ., 77: ** 3 A – Zapiši le rešitve.
 • DZ, str. 54: * 3
 • DZ, str. 56: * 1 – prevodi besed

                    ** 1 – Besede uporabi v stavkih.  

                     Če imaš težave s premetankami, jih najdeš TUKAJ:

                    *2, *3, *4

 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

2. ura 

 •  Vzemi rdeče pisalo in preveri delo prejšnje učne ure! REŠITVE:
 • *   V spletno učilnico pošlji fotografijo str. 56 v delovnem zvezku kot dokazilo, da si popravil/a svoje delo!
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
 •  UČ., str. 78: Extra exercises
 1. naloga: *** Napiši samo rešitev.
 2. naloga: * Napiši rešitev (npr. Happy birthday!).
 3. naloga: ** Napiši rešitev (1 g).
 4. naloga: ** Prepiši celotne povedi!
 5. naloga: * Napiši samo rešitev.              
 6. naloga: ** Napiši po slovensko.
 7. naloga: *** Napiši samo rešitev.
 •  DZ, str. 57: **1, ***2, *3
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

Teden od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020

1. ura

 • * Preveri delo prejšnje ure, rešitve najdeš TUKAJ:
 • * Navodila za današnjo učno uro pa najdeš TUKAJ:
 • UČ., 83: * 4 A – Zapiši cele povedi.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

Teden od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020

1. ura

 • *Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ
 • *Za današnji dan smo vam pripravile tvorbno nalogo. Navodila najdeš TUKAJ.
 • Nalogo oddajte do srede, 13. 5. 2020.
 • Za vsa vprašanja smo vam na voljo v kanalih ali preko službenih e-naslovov.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

 

2. ura

 • DZ, str. 60: **2
 • DZ, str. 64: *3, *4
 • DZ, str. 65: **2
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

 

Teden od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020

1. ura

 • * Preveri delo prejšnje ure, rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za današnjo učno uro:
 • UČ, 88: *1 (Check that you can – Napiši cele povedi.) 
 • UČ, 88: **2 (Napiši cele povedi, PRAVILO JE ISTO KOT ZA PRVI POGOJNIK.)
 • UČ, 89:  *4.1  Napiši cele povedi.  
 • UČ, 89: **4.2  Napiši cele povedi.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

 

2. ura

 • *  Preveri delo prejšnje ure, rešitve najdeš TUKAJ
 • Zdaj pa navodila za današnjo učno uro:
 • UČ., str. 82: *1 A  Poveži glagole s samostalniki, prepiši jih v šolski zvezek.
 • Poslušaj in preveri.
 • UČ., str. 90: * Preglej še: Verbs and nouns that go together, prevedi izraze.
 • UČ., str. 82: **1 B – Prepiši celotne povedi.
 • DZ, str. 60: *1, **3, *4, *5
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.